05 november 2019

Stikstof: Laat de boeren niet stikken!

Afgelopen woensdag heeft het CDA samen met gemeentebelang een motie ingediend om een statement af te geven richting de provincie dat het wat ons betreft zeer onwenselijk is als veehouders omwille van de stikstofproblematiek gedwongen worden hun bedrijf te verlaten.  Helaas heeft deze motie bij andere partijen onvoldoende steun mogen krijgen, zodat hij niet is aangenomen.

Dat betekent echter niet dat het CDA maar lijdzaam gaat zitten wachten tot onze boeren geslachtofferd worden. Afgelopen zaterdag 2 november heeft de fractie van CDA-Overijssel een druk bezochte provinciale bijeenkomst georganiseerd, met de stikstofproblematiek als onderwerp. Hierbij waren de diverse belangen goed vertegenwoordigd. Zowel boeren als burgers en bouwers kwamen aan het woord. Evenals juristen die de complexiteit van het onderwerp nog eens haarfijn uitlegden.

Ook bij de fractie van het CDA-Overijssel staat het als een paal boven water dat alles in het werk gesteld moet worden om gedwongen sanering te voorkomen. Tegelijk blijft de vraag hoe we dan gezamenlijk het stikstofprobleem het hoofd kunnen bieden. Want dat het niet gemakkelijk gaat worden, daar is iedereen het wel mee eens.

Het CDA-Deventer vind het jammer dat we in Deventer niet een wat duidelijker statement konden maken richting de provincie, maar dat tegelijk blijven we onze uiterste best doen er samen met de provincie en de tweede kamer voor te zorgen dat er ook over 5 jaar ruimte is voor ondernemen als veehouder, zonder dat daarmee de bouw op slot komt te zitten, of de natuur extreem geweld aan wordt gedaan. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.