29 april 2020

Van de fractie.

Verschillende keren kreeg ik in de afgelopen periode vragen over hoe het werk in de gemeenteraad nu verloopt.

Ik moet zeggen dat in deze tijd alles, maar dan ook werkelijk alles, anders is. We hebben contact via de telefoon en ook via videobellen. Normaal komt de fractie elke maandagavond bij elkaar, dat doen we nu via een groepsgesprek. En dat gaat prima. We proberen elkaar dan zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt.

De fractievoorzitters in de raad worden bijgepraat door de burgemeester. En elke fractievoorzitter informeert vervolgens de eigen fractie. Die overleggen met de burgemeester zijn erg waardevol want het is voor hem ook een goede gelegenheid om input te krijgen. Ik heb bewondering voor de manier waarop de burgemeester zijn taak op dit moment invult. Voor hem is het niet makkelijk maar hij houdt het hoofd koel en de communicatie naar de burgers is prima. Onze belangrijkste aandachtspunten zijn op dit moment natuurlijk de zorg, ook in de verpleeghuizen, en de economie.

Het overlijden van Peter Onvlee, de fractievoorzitter van onze coalitiepartner Gemeentebelang, heeft ons allemaal diep geraakt. Het is erg onwerkelijk dat hij niet meer onder ons is. Inmiddels heeft Gemeentebelang Erik Smeenk gekozen als nieuwe fractievoorzitter. En Bas van Swighem treedt toe tot de raad. Wij wensen beiden veel sterkte en succes toe.

Ondanks dat we veel overleg hebben met andere raadsleden vindt echte besluitvorming nauwelijks plaats. Er heeft 2 keer een raadsvergadering plaats gevonden met een beperkt aantal raadsleden. En dat ging dan om voorstellen waarover in de raad overeenstemming was. Dat gaat prima, maar een echt debat blijkt toch wel lastig te zijn. Op dit moment is de gemeente bezig om te komen tot een werkbare oplossing. De raadsvergaderingen en de raadstafel zijn overigens live via internet te volgen.

Niemand kan zeggen wat de toekomst ons gaat brengen. Maar we hopen dat de maatregelen binnen afzienbare tijd enigszins verlicht kunnen worden. Gelukkig houden de mensen zich goed aan de regels en blijven ze zoveel mogelijk thuis. De beslissing om de maatregelen te verlichten valt natuurlijk niet in Deventer, maar in Den Haag. We hebben er alle vertrouwen in dat dat op een goede en zorgvuldige manier gebeurt en we hopen dat de positieve trend zich zal blijven voortzetten. Maar voorzichtigheid is en blijft geboden want niemand zit te wachten op een 2e corona golf.

Grote bewondering voor iedereen die werkzaam is in de zorg en de hulpverlening ten behoeve van mensen die ziek zijn. Dat geldt ook voor de deskundigen die bezig zijn dit virus te analyseren en doorgronden. Het is van groot belang dat we hun adviezen blijven volgen!

Laten we kalm blijven en goed naar elkaar omzien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.