29 september 2019

We gaan extra investeren in de economie van Deventer!

Als CDA Deventer vinden we het belangrijk dat Deventer volop werk maakt van een krachtige, duurzame economie. We hebben er dan ook voor gepleit om in de huidige coalitie-periode extra geld vrij te maken om te investeren in het versterken van de economie van Deventer. Dat is gelukt en in de afgelopen week hebben we in de gemeenteraad de plannen besproken die zijn opgesteld om hieraan te werken: de Uitvoeringsagenda Economie voor de jaren 2019-2022.

CDA Deventer is zeer tevreden dat de plannen zijn opgesteld binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP), een strategisch samenwerkingsverband van het georganiseerde bedrijfsleven, de gemeente Deventer en het onderwijs, die zich inzet om krachten en initiatieven te bundelen voor de economisch ontwikkeling en groei van werkgelegenheid van Deventer.

Complimenten aan het vele werk dat door alle samenwerkende partijen hierin is gestoken. De focus op thema’s is volgens ons ook goed. We werken aan een boeiende binnenstad, versterking van werklocaties, een gezond ondernemingsklimaat, een vitaal platteland, versterking van de binnenhaven en de verdere ontwikkeling van de stadscampus (gebied rond het station waar kennisbedrijven en onderwijs zijn gehuisvest) en tenslotte het stevig in de markt zetten van het merk Deventer.

Toch hebben we als CDA Deventer nog wel een paar kritische kanttekeningen geplaatst bij deze Uitvoeringsagenda. Het plan is zeer ambitieus, maar op vele vlakken nog weinig concreet uitgewerkt. Juist van een Uitvoeringsagenda hadden we meer concreetheid verwacht. We hebben dan ook nadrukkelijk gepleit om snel tot deze concretere uitwerking van de plannen te komen, zodat we de vrijgemaakte middelen in de gemeentebegroting nog efficiënter in kunnen zetten. We zijn zeker ook benieuwd hoe het college en het DEP er in gaan slagen om met de gelden die vanuit de gemeente nu extra worden vrijgemaakt marktpartijen en andere overheden (provincie en rijk) uit te dagen om ook mee te gaan financieren aan de ambitieuze plannen voor de Deventer economie.

We zijn blij met de toezegging van de voorzitter van het DEP dat we later dit jaar de meer uitgewerkte plannen kunnen verwachten en de toezegging van de wethouder dat de plannen en de financiële paragraaf halfjaarlijks met de raad worden besproken en daar ook de mogelijkheid ligt om in gezamenlijk overleg bij te sturen indien noodzakelijk.

Vooralsnog zijn we als CDA zeer blij met de goede samenwerking van gemeente, ondernemers en onderwijs omdat dit de juiste manier is om daadwerkelijk werk te maken van een sterke Deventer economie in een authentieke, eigenwijze, vernieuwende Hanzestad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.