07 november 2017

Wietse Burger neemt (in 2018) afscheid van Deventer

Op de ALV van gisteren (6 november) is een nieuw en enthousiast team gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Zelf zal ik na de verkiezingen van 2018 geen deel meer uitmaken van de fractie. De reden? Een leuke; binnenkort start ik met mijn nieuwe baan bij de provincie Noord-Brabant en zal ik verhuizen naar de fraaie vestingstad Grave. Een prachtige, historische stad gelegen aan de Maas.

De afgelopen jaren heb ik mij vol ingezet voor onder meer het erfgoed, de economie en de bereikbaarheid van Deventer. Daarbij heb ik mooie resultaten behaald voor Deventer. Zo is Deventer aangesloten op het netwerk van FlixBus en staat het militair erfgoed in Deventer weer op de kaart.

Eén van de hoogtepunten was de HavenTop die ik samen met enkele collega-fracties heb georganiseerd. In een afgeladen DOKH2O is gesproken over de toekomst van de haven. Een vitale haven biedt volop kansen op het gebied van duurzaamheid en economie. Inmiddels zijn de eerste stappen hiertoe gezet.

En recent is het behoud van de Intercity Amsterdam – Berlijn op de agenda gezet. In een verkennende studie zijn er 5 varianten onderzocht om deze verbinding te versnellen. Bij een aantal van deze 5 varianten om de verbinding met Berlijn te versnellen komt de stop in Deventer te vervallen, doordat onder andere in een aantal varianten wordt voorgesteld de verbinding te verleggen naar de Hanzelijn.

De mogelijkheid om te verbinding met Berlijn te versnellen is van harte toe te juichen, maar wél met behoud van de stop in Deventer. Deventer ligt op een knooppunt van vervoersmodaliteiten met spoorverbindingen in alle windrichtingen. In combinatie met het versterken van de contacten en samenwerking met Duitsland kan een versnelling van de huidige verbinding niet alleen leiden tot meer reizigers van en naar Deventer, maar ook tot een positieve impuls voor het vestigingsklimaat in Deventer.

 

Maar voorlopig hebben we nog enkele maanden voor de boeg. Morgen (woensdag) stellen we als raad de Begroting voor 2018 vast. Een begroting met veel herkenbare punten voor het CDA. Zo is er volop aandacht voor de haven in Deventer en is er structureel meer geld beschikbaar voor het accountmanagement. En ook na de begroting zal ik mij de laatste maanden tot en met maart inzetten voor onder andere de economie en bereikbaarheid van Deventer.

 

Wietse Burger 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.