17 april 2019

Zonnevelden en zonneparken.

Zonne-energie is een belangrijke bron van duurzame energie. De belangstelling in het buitengebied voor zonneparken groeit en heeft in sommige gemeenten geresulteerd in lokaal gedragen initiatieven (o.a. in Hengelo Gld., Wierden, Rijssen en Heeten).

Tegelijkertijd zoeken commerciële projectontwikkelaars ruimte om zonnevelden aan te leggen en te exploiteren. De balans moet gezocht worden tussen de bijdrage van zonneparken aan de ambities van Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn en lokaal draagvlak voor een zonnepark, gecombineerd met een verantwoorde ruimtelijke afweging of en hoe een zonnepark landschappelijke inpasbaar is.

Bij de gemeente Deventer hebben zich inmiddels vijf partijen gemeld die wel iets willen met een zonnepark. Daarom was het gewenst enkele uitgangspunten te formuleren.

Veel mensen hebben een mening over zonneparken. Moeten we kostbare landbouwgrond opofferen en zijn het niet juist boeren die overwegen hun land er voor beschikbaar te stellen omdat ze er een goede boterham mee kunnen verdienen? Als CDA gaan we er hier uiterst serieus mee om en we zullen elk plan beoordelen. Steun van de mensen in de omgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

In grote lijnen gaat het om de volgende uitgangspunten:

·        Aansluiten op de karakteristieken van het gebied.

·        Aansluiten op de omgeving.

·        Eenvoudige hekwerken en poorten

·        Maak randen met kwaliteit.

·        Bijdrage aan een klimaatbestendig Deventer.

·        Meerwaarde voor de omgeving, participatie en draagvlak.

De complete notitie treft u hier aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Groothuis, Fractievoorzitter CDA-Deventer via 06-16236966. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.