Raadslid Marcel Elferink heeft schriftelijke vragen gesteld over de Noordtak.

Hieronder leest u de vragen.

 

Geacht college,

Op 8 februari 2022 heeft de raad de motie aangenomen met de oproep aan het college om direct afstemming te zoeken met andere gemeentebesturen in Twente en Achterhoek en het Kabinet op te roepen te stoppen met verdere planvorming en eerst in overleg te gaan met regio, gemeenten en inwoners. Tijdens de raad van 9 maart 2022 zijn over dit onderwerp door verschillende fracties mondelinge vragen gesteld. Het CDA Hengelo heeft naar aanleiding van de antwoorden van verantwoordelijk wethouder Gerrits geen gerust gevoel overgehouden aan de inzet van het college om de plannen voor de aanleg van de Noordtak tegen te gaan. Wij vinden dat het college te volgend acteert en zich proactief en steviger moet uitspreken tegen de aanleg van een Noordtak.

Om een beter beeld te krijgen van de gepleegde inzet de afgelopen periode hebben we onderstaande vragen. Deze vragen zijn in overleg met de actiegroep 'Geen Noordtak' van verontruste bewoners in Driene en omstreken tot stand gekomen.

- Op welke wijze heeft wethouder Gerrits als gemeentebestuurder van Hengelo en als lid van het Bestuurlijk overleg Spoorgoederenvervoer Oost de afgelopen twee jaar de overlast op het huidige spoor door goederenvervoer in Twente geadresseerd bij vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam, Port of Amsterdam, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail?
- Welke belangen heeft hij daarbij als wethouder van Hengelo en als lid van het Bestuurlijk overleg Spoorgoederenvervoer Oost behartigd, hoe heeft hij dat gedaan en waaraan zijn deze belangen ontleend?
- Welke interacties heeft wethouder Gerrits als gemeentebestuurder van Hengelo en als lid van het Bestuurlijk overleg Spoorgoederenvervoer Oost de afgelopen twee jaar gehad met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam, Port of Amsterdam, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail over de Noordtak van de Betuwelijn?
- Welke bijdrage heeft wethouder Gerrits als gemeentebestuurder van Hengelo en als lid van het Bestuurlijk overleg Spoorgoederenvervoer Oost geleverd aan de studie naar de meerwaarde van de Noordtak van de Betuwelijn door onderzoeksbureau APPM? En welke informatie is daarbij door hem of namens hem uitgewisseld?
- Hoe heeft wethouder Gerrits als gemeentebestuurder van Hengelo en als lid van het Bestuurlijk overleg Spoorgoederenvervoer Oost de belangen van agrariërs, bewoners en ondernemers in het buitengebied en de bewoners van de omliggende wijken betrokken?

Tijdens de raad van 9 maart 2022 heeft wethouder Gerrits toegezegd de communicatie met de actiegroep 'Geen Noordtak' te verbeteren door het gesprek met hen aan te gaan. Eerder was dit nog om onbegrijpelijke redenen afgewezen. Hierover tot slot nog een aanvullende vraag.

- Wilt u ons informeren over de uitkomsten van het (aanstaande) overleg met de actiegroep 'Geen Noordtak' en hierbij aangeven hoe u de communicatie met hen en andere betrokken inwoners de komende periode vorm en inhoud gaat geven? Wij zien een antwoord op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Marcel Elferink Raadslid CDA Hengelo

 

Op zaterdag 12 maart hebben vier personen van de Actiegroep Geen Noordtak hun flyer overhandigd aan de fracties van CDA Hengelo en Lokaal Hengelo. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.