De fractie van het CDA Hengelo heeft op 4 april 2019 vragen gesteld aan het college over de voortgang van de blijverslening. Deze blijverslening, ontwikkelt door het Stimuleringsfond Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, geeft ouderen zo de mogelijkheid om langer thuis te kunnen blijven wonen. Met relatieve kleine bouwkundige ingrepen kunnen ouderen op een veilige manier langer thuis wonen en kan een verhuizing naar een aangepaste woning of tehuis voorkomen worden of uitgesteld. 

Raadslid Bernadette Morskieft: “Ouderen met een AOW-uitkering of een klein pensioen hebben niet altijd de financiële mogelijkheden om die aanpassingen aan de woning te laten uitvoeren en komen ook niet altijd in aanmerking voor een persoonlijke lening of hypotheek. Maar door de transities in de zorg van de afgelopen jaren is het bejaardentehuis/verzorgingstehuis verdwenen. Er zijn ouderen die langer in hun eigen woning moeten wonen en er is een groep die langer in hun eigen woning willen wonen. Ze voelen zich er thuis en hebben in al die jaren een gemeenschap om zichzelf opgebouwd”. De blijverslening is een door gemeenten garandeerde lening die wordt afgelost uit de overwaarde bij de verkoop van de woning.  

Het CDA Hengelo heeft in september 2015 vragen gesteld over de blijverslening. Op dat moment was de lening nog niet van kracht en was er nog geen zicht op wanneer deze ingevoerd zou worden omdat er nog te veel onduidelijk was. In 2013 en 2014 konden inwoners van 65 jaar en ouder wel een beroep doen op de stimuleringsmaatregel ‘Lang zult u wonen’, met dezelfde doelstelling als de blijverslening. In de Woonvisie Hengelo 2016 wordt de blijverslening genoemd als dat het onderzocht wordt.  

Maar ondertussen is het voorjaar 2019 en het CDA Hengelo vraagt zich nu af wat de stand van zaken is. Bernadette Morskieft: “Wij zijn ondertussen ruim drie jaar verder sinds het CDA de vragen heeft gesteld en de Woonvisie 2016 is ook al ruim twee jaar uit. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Van dat kwart is een derde deel ouder dan 80 jaar. Een samenleving met steeds meer ouderen stelt andere eisen aan de kwaliteit van de woningvoorraad. Dit kan met nieuwbouw, maar ook met aanpassingen in bestaande woningen. Hierdoor komen er meer levensloop- en toekomstbestendige woningen op de markt. Doordat de inwoners langer in hun eigen woning blijven en gebruik maken van hun eigen netwerk scheelt dit in de zorgkosten. 

Het CDA stelt de volgende vragen: 

  • Heeft het college conform de afspraak uit de Woonvisie Hengelo 2016 het onderzoek al in uitvoering?  
  • Zo ja, wanneer kunnen wij hiervan de resultaten verwachten? 
  • Zo nee, waarom is dit onderzoek nog niet opgestart en wanneer gaat u dat alsnog op korte termijn doen?  

 

Antwoord college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.