11 mei 2019

CDA Hengelo wil antwoorden op opvallend gebruik van budgetten van zorgaanbieders

Het CDA Hengelo wil dat het college antwoord geeft op de situatie dat zorgaanbieders (zorg)geld uitlenen aan familie en bekenden en dit geld niet besteed wordt aan de zorg of de directe bedrijfsvoering. Verder vindt het CDA Hengelo het stuitend dat Samen14/OZJT, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van (Jeugd-)zorg, geen reden hierin ziet om een contract te weigeren of te ontbinden. Deze vragen worden gesteld naar aanleiding van een krantenartikel in de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 11 mei 2019.

CDA-raadslid Bernadette Morskieft: “Tot onze grote verbazing lazen wij in de TC Tubantia dat zorgaanbieders geld uitlenen aan familie en bekenden of dit geld gebruiken voor vage bestemmingen. Het CDA is van mening dat geld dat voor de zorg bedoeld is, ook aan de zorg en de directe bedrijfsvoering besteed dient te worden en nergens anders aan”.

In hetzelfde artikel stond ook dat het voor Samen14/OZJT geen reden is om een zorgcontract te beëindigen of geen nieuw contract meer aan te gaan. Het zou voor een aanbesteding niet verboden zijn om verstrekte leningen uit te hebben staan. Bernadette Morskieft: “Dat dit geen reden is om afscheid te nemen van een zorgaanbieder vinden wij onvoorstelbaar en stuitend. Wij willen dan ook weten of het college van deze excessen op de hoogte is en wat ze van plan zijn om hieraan te doen en wat de consequenties zijn voor de samenwerking met de 14 aangesloten gemeenten. Wij verzoeken het college om het gesprek aan te gaan met Samen14/OZJT en deze excessen niet alleen tot een minimum te beperken, maar simpelweg uit te bannen.”

 

Hieronder vindt u de schriftelijke vragen.

 

Geachte college,

De Twentsche Courant Tubantia heeft een 'Dossier Zorg' opgesteld en hiermee duiken zij in de wereld van de zorgondernemers en waarom ze zo vaak in opspraak raken. Vanuit dit dossier zijn al verschillende zaken boven water gekomen.

In de krant van zaterdag 11 mei 2019 staat een artikel over het uitlenen van zorggeld aan familie en bekenden. De Enschedese zorgorganisatie Samen Sterk heeft bijna een kwart miljoen (!!!) euro uitgeleend aan familie en bekenden, die dit geld besteden aan onder meer aankoop van onroerend goed. Verder stond in het artikel dat dit bekend is bij Samen14/OZJT, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van (Jeugd-)zorg. Er was geen reden om het contract te weigeren of ontbinden want het is voor de aanbesteding blijkbaar niet verboden om verstrekte leningen te hebben uitstaan 

Verder blijkt dat Samen Sterk niet de enige zorgaanbieder is die dit doet. Het CDA Hengelo vindt het onvoorstelbaar dat zorgaanbieders geld uitlenen terwijl ze dat aan de zorg en bedrijfsvoering moeten en kunnen bieden. Verder stuit het ons tegen de borst dat Samen14/OZJT hierin geen reden ziet om de contracten te beeindigen. CDA Hengelo is van mening dat zorggeld niet bedoeld is voor het verstrekken van persoonlijke leningen aan familie of schimmige, vage bestedingen. Zorggeld is voor de zorg. PUNT.

Wij hebben daarom ook de volgende vragen aan u:

1. Is het college van deze constructie op de hoogte en zo ja, sinds wanneer en wat is uw mening hierover? 

2. Bent u het met het CDA eens dat zorggeld besteed moet worden aan datgene waarvoor het bestemd is, dus de zorg en de directe kosten voor de bedrijfsvoering?

3. Vindt u het ook stuitend dat Samen14/OZJT hierin geen reden ziet om de samenwerking te beeindigen? 

4. Wat zou volgens u de consequentie moeten zijn voor de samenwerking met Samen14/OZJT?

5. Gaat u in gesprek met Samen14/OZJT om de aanbestedingsprocedure aan te passen en deze excessen niet alleen tot een minimum te beperken, maar simpelweg uit te bannen?

In afwachting op uw antwoorden.


Met vriendelijke groeten,


Bernadette Morskieft
Raadslid CDA Hengelo


Antwoord college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.