03 mei 2019

CDA Hengelo wil hogere bijdrage voor de Voedselbank

Het CDA Hengelo wil dat de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank wordt verhoogd. Sinds enige jaren is dit een bedrag van € 16.000, maar de Voedselbank heeft jaarlijks € 86.000 aan kosten en kan met de bijdrage niet datgene doen waar ze voor staan.

CDA Raadslid Bernadette Morskieft: “Een tijd geleden heeft Han Eulderink van de Voedselbanken Midden Twente enkele raadsleden uitgenodigd om te laten zien hoe, wat en waarvan ze het doen. Borne, Hof van Twente en Hengelo worden vanuit de locatie aan de Sloetsweg gecoördineerd. Van de Hof van Twente en Borne krijgt de Voedselbank jaarlijks € 10.000. Van de gemeente Hengelo krijgt men € 16.000, maar Hengelo heeft vijf keer zoveel cliënten dan de beide andere gemeenten”.

Fruit
De Voedselbank is afhankelijk van sponsorgelden, donaties, giften en acties van bijvoorbeeld verenigingen. Han Eulderink: “Wij hebben als Voedselbank Midden Twente op jaarbasis € 86.000 aan kosten. En dat zijn kosten waar we ook niet onderuit kunnen, zoals de vaste lasten. Dat geld is niet te besteden aan onze cliënten”. Een extra bijdrage van de gemeente Hengelo staat los van de jaarlijkse kosten. De Voedselbank wil met die extra bijdrage meer fruit kopen voor in de pakketten. Han Eulderink: “Wij proberen geregeld fruit in te kopen, maar dat is krap. Wij zien dat bij grote gezinnen er soms maar twee mandarijnen in het pakket zitten. Wij weten ook wel dat de twee stuks fruit die het Voedingscentrum voorschrijft niet mogelijk is in onze voedselpakketten, maar een net mandarijnen of een bak kiwi’s willen wij graag veel vaker in het pakket stoppen. Als wij een hogere bijdrage kunnen krijgen van de gemeente Hengelo dan kunnen wij vaker fruit inkopen. Het is bekend dat de basisscholen in de gemeente Hengelo fruit krijgen. maar hoe komen de kinderen van de middelbare scholen dan aan fruit als hun ouders het geld niet hebben om het te kopen? En het blijkt ook dat veel basisscholen geen gebruik maken van dit ‘gemeentefruit’. Wij hopen op een extra jaarlijkse bijdrage van € 10.000 om de hulp op orde te houden”.

Armoedebestrijding
Bernadette Morskieft: “De Voedselbank heeft, samen met de gemeente Hengelo, het meeste inzicht in de armoede binnen onze gemeentegrens. Het gaat het CDA niet alleen om de Voedselbank, maar wij zien het als een maatregel voor een goede armoedebestrijding. De gemeente heeft een goed armoedebeleid maar toch worden niet alle gelden ingezet. Maar de Voedselbank hoort wel bij de maatregelen om armoede te bestrijden of op z’n minst om een gezin zo goed mogelijk te laten functioneren.” Binnenkort gaat het CDA Hengelo tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 zich dan ook inzetten om de jaarlijkse bijdrage voor de Voedselbank te verhogen. Han Eulderink sluit af: “Ieder kind heeft een droom en veel van de kinderen van onze cliënten hebben de droom dat ze niet arm zijn. Laten wij ze daar dan een beetje bij helpen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.