CDA Hengelo wil lagere OZB voor verenigingen

De fractie van het CDA Hengelo heeft vragen gesteld aan het college of ze het OZB tarief voor verenigingen wil verlagen nu dit door het Rijk binnenkort landelijk mogelijk wordt gemaakt.

Raadslid Marcel Elferink: “Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent. Als er ergens samenhang en betrokkenheid bij elkaar ontstaat, dan is dat bij de vele Hengelose verenigingen waar duizenden vrijwilligers actief zijn. Deze verenigingen willen wij ondersteunen waar dat kan. Daarom willen we graag gebruik maken van deze mogelijkheid en verenigingen minder OZB laten betalen. Hierdoor ontstaat er voor hen meer financiële ruimte voor het goede werk dat ze doen voor de gemeenschap”.  

De vragen van de CDA fractie worden gesteld nadat de Tweede kamer vorige week heeft ingestemd met een amendement op het Belastingplan 2019. Dit amendement maakt het mogelijk om voor verenigingen niet langer het hoge OZB tarief voor niet-woningen (bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage tarief voor woningen. Als binnenkort de Eerste Kamer ook hiermee instemt heeft de gemeente een keuze dit lagere tarief te hanteren.

Het CDA Hengelo is trots op het feit dat onze gemeente zo’n rijk verenigingsleven heeft. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk kansen benutten dit verder te versterken. Een kans doet zich nu voor. De fractie van het CDA wil daarom van het college weten of ze bereid is het lage tarief aan onroerende zaakbelasting (OZB) te rekenen voor onder andere sport-, scouting-, muziek en speeltuinverenigingen.

Marcel Elferink: “Wij dagen het college uit dezelfde keuze te maken vóór het verenigingsleven en dit voorstel in de eerstvolgende kadernota op te nemen zodat de raad hierover een besluit kan nemen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.