CDA Hengelo wil onder de inwoners van de gemeente Hengelo meer bewustwording over medicijnresten in ons gezuiverde drinkwater. Het CDA is van mening dat hierin ook een rol voor de gemeente is weggelegd en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Raadslid Bernadette Morskieft: “In Nederland leven we in de gelukkige omstandigheden dat schoon drinkwater (bijna) altijd binnen handbereik is. En hoewel het een eerste levensbehoefte is, is het niet vanzelfsprekend dat schoon drinkwater ten alle tijden uit de kraan komt”.

Rioolwaterzuiveringsbedrijven komen voor steeds grote opgaven te staan. Droge zomers zorgen voor minder aanbod en het zuiveren van grond- en afvalwater wordt een steeds grotere uitdaging. Een van die uitdagingen zijn de medicijnresten die in ons riool terechtkomen. Bernadette Morskieft: “Er wordt in Nederland steeds meer medicatie gebruikt en de hoeveelheid medicijnresten in ons oppervlaktewater is sterk gestegen. Dat gaat via urine of ontlasting en daar kun je niet veel tegen doen, maar ook veel ongebruikte medicijnen worden via het toilet of gootsteen weggegooid in plaats van het naar de dichtstbijzijnde apotheek te brengen voor vernietiging. Op deze manier komt er ieder jaar via het riool ongeveer 500 ton aan medicijnresten in het afvalwater en 190 ton kunnen de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet goed verwijderen. Dit water komt na de zuivering dus alsnog in ons oppervlaktewater”

Volksgezondheid en milieu krijgen hier problemen mee. Reden voor Bernadette Morskieft om schriftelijke vragen te stellen aan het college over de bewustwording bij de inwoners van de gemeente Hengelo. Heeft de gemeente hierin een rol en zo ja, hoe? Hoewel de gemeente niet over de waterzuivering gaat, is het CDA Hengelo benieuwd of de gemeente hierin toch een rol kan en wil spelen. Bernadette Morskieft: “Leidingwater heet in de volksmond gemeentepils, dus als we die naam eer aan willen doen dan kan er een mooie en schone taak liggen voor de gemeente.

 

Hieronder ziet u de vragen zoals deze naar het college van B&W zijn gestuurd.

 

College van burgemeester en wethouders
Postbus 18
7550 AA Hengelo
Per email: [email protected]

 

Hengelo, 1 mei 2023

Betreft: schriftelijke vragen medicijnresten in ons drinkwater

 

Geacht college,

In Nederland leven we in de gelukkige omstandigheden dat schoon drinkwater (bijna) altijd binnen handbereik is. En hoewel het een eerste levensbehoefte is, is het niet vanzelfsprekend dat schoon drinkwater ten alle tijden uit de kraan komt. Ondertussen komen rioolwaterzuiveringsbedrijven voor steeds grote opgaven te staan. Door de droge zomers die wij de afgelopen jaren geregeld gehad hebben, wordt het aanbod van water steeds minder en men moet dan de zomerdag oproepen om het water niet te gebruiken voor de tuin, zwembad of wassen van de auto.

Ook het zuiveren van het grond- en afvalwater wordt een steeds grotere uitdaging. Een van die uitdagingen zijn de medicijnresten die in ons riool terechtkomen. Er wordt in Nederland steeds meer medicatie gebruikt en de hoeveelheid medicijnresten in ons oppervlaktewater is sterk gestegen. Dat gaat via urine of ontlasting en daar kun je niet veel tegen doen, maar ook veel ongebruikte medicijnen worden via het toilet of gootsteen weggegooid in plaats van het naar de dichtstbijzijnde apotheek te brengen voor vernietiging.

Ieder jaar komt er via het riool ongeveer 500 ton aan medicijnresten in het afvalwater en 190 ton kunnen de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet goed verwijderen. Dit water komt na de zuivering dus alsnog in ons oppervlaktewater. Dat is niet goed voor de volksgezondheid, maar ook het milieu krijgt hier problemen mee. Onderzoek wijst uit dat de cocktail aan microverontreinigingen in het oppervlaktewater op verschillende plekken invloed hebben op insecten en vissen. Het gedrag wordt anders of de voortplanting wordt minder, want ook de anticonceptie belandt via het riool in het proces.

Ketenaanpak Medicijnresten werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met alle partijen die een rol spelen; ziekenhuizen, artsen, apothekers, farmaceuten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Naar de mening van CDA Hengelo missen hier enkele partners, te weten de provincies en de gemeenten. Hoewel de gemeente niet over de waterzuivering gaat, ligt er toch ook een taak om dit onder de aandacht te brengen onder onze inwoners. Wij streven naar een gezonde en fitte gemeente en daar hoort ook bewustwording bij. Daarbij heet drinkwater in de volksmond ook nog eens ‘gemeentepils’ dus willen we die naam eer aan doen dan ligt er hier dus een mooie taak voor de gemeente.

Voor CDA Hengelo reden om u de volgende vragen te stellen:

  1. Is het bekend hoeveel medicijnresten in onze gemeente in het rioolwater zit?
  2. Zo nee, zijn die gegevens op te vragen?
  3. Hoe staat de gemeente in de rol om onze inwoners bewuster te maken over het feit dat medicijnen bij de apotheek ingeleverd moeten worden in plaats van toilet of gootsteen en om hiervoor meer aandacht te vragen?
  4. Hoe staan andere Twentse gemeenten in deze materie? Zijn er gemeenten in Twente die hier een rol in spelen?
  5. Ziet u een mogelijkheid om dit eventueel Twente-breed op te pakken, mocht de samenwerking er op dit punt nog niet zijn?

In afwachting op uw antwoord.

Hartelijke groeten,
Bernadette Morskieft, raadslid CDA Hengelo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.