Op 19 december vond een politieke markt (PM) plaats over de besteding van de middelen uit het Kindpakket. Onderdeel van het voorstel van het college aan de gemeenteraad was de vraag of een deel van het overschot van de middelen besteed kon worden aan het oprichten van een jeugdraad. Het CDA is verbaasd dat het college hiervoor middelen uit het kindpakket wil gebruiken en vindt het ongewenst dat het college de aanwezige raadsleden tijdens een politieke markt onder druk zet om hier alvast een uitspraak over te doen. Met onderstaande schriftelijke vragen vraagt het CDA opheldering aan het college. 

Hanneke Steen: "Het CDA draagt het Kindpakket een warm hart toe. Op initiatief van het CDA werden middelen vrijgemaakt om kinderen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden te ondersteunen in hun dagelijkse behoefte. Die middelen zijn wat het CDA betreft bedoeld om de kinderarmoede te verlichten. Niet om democratische vernieuwing in gang te zetten." Dat laatste vindt het CDA ook belangrijk, ook wij willen de jeugd graag betrekken bij de politiek. De gemeenteraad heeft zich daarom eerder ook al uitgesproken voor een jeugdraad. Sterker nog: het CDA heeft het initiatief genomen om een jeugdlintje te introduceren. Maar dat kan wat het CDA betreft niet uit de middelen voor kinderarmoede. 

"Bestrijding kinderarmoede niet inwisselbaar voor democratische vernieuwing"

 

Vorige maand heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 vastgesteld. Het college had ter voorbereiding daarop alle gelegenheid voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen om budgetvrij te maken voor een jeugdraad. Het CDA heeft nog gevraagd om verschillende scenario’s. Het college wilde dat niet, maar zet nu de gemeenteraad onder druk om andere middelen hiervoor in te zetten.

Gang van zaken tijdens Politieke Markt 

In de politieke markt gaf de verantwoordelijk wethouder aan dat het oprichten van een jeugdraad doorgang moest vinden en zij daar deze middelen voor nodig heeft. Ter plekke zette zij de aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers onder druk een uitspraak te doen of zij akkoord waren om de Kindpakketmiddelen in te zetten voor de jeugdraad. Ook nadat partijen aangaven dit in hun fractie te willen bespreken. Dat werd ook zo uitgesproken. En daar waar eerst een meerderheid tegen was, was na een aantal keren aandringen een meerderheid voor.

Die gang van zaken vindt het CDA onacceptabel. In de eerste plaats omdat er in een politieke markt niet gestemd kan worden over allocatie van middelen, immers is een politieke markt geen raadvergadering. In de tweede plaats omdat niet alle partijen vertegenwoordigd waren. Het CDA heeft de indruk dat het college al toezeggingen heeft gedaan aan de Missing Chapter Foundation over hun rol in het oprichten van een jeugdraad. 

Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

  1. Welke opdracht heeft het college gegeven aan de Missing Chapter Foundation?
  2. Welke financiële verplichting is het college al aangegaan met de Missing Chapter Foundation?
  3. Wanneer er financiële verplichtingen zijn aangegaan op basis van welk budget of financieel kader heeft het college dit gedaan?
  4. Waarom heeft het college geen voorstel aan de raad voorgelegd bij de begroting voor 2019?
  5. Kan het college deze vragen beantwoorden op uiterlijk 4 januari 2019?

Op 8 januari kwam het antwoord van het college:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.