19 juni 2022

Collegeprogramma 2022-2026: Hengelo in verbinding

Op 16 maart 2022 heeft de kiezer gesproken. BurgerBelangen, VVD, CDA, PvdA en D66 hebben elkaar naderhaand op inhoud en de wijze van samenwerking gevonden. Een dwarsthema en zes inhoudelijke vraagstukken zijn bepalend geweest na gesprekken met alle raadsfracties. 

Het collegeprogramma heeft de titel 'Hengelo in verbinding' gekregen en geeft aan wat de coalitie de komende vier jaar wil uitvoeren. Maar er wordt ook over de periode 2022-2026 gekeken. Het beleid wordt afgestemd op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Samen met de raad en de inwoners wordt hierin richting gegeven. Maar de korte termijn wordt uiteraard ook niet vergeten. 

Dit is een collegeprogramma op hoofdlijnen, opgesteld vanuit de rol van het college. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente met een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Als dagelijks bestuur geeft het college het beleid aan de raad en gaat vroegtijdig met de raad in gesprek over (beleids)ontwikkelingen binnen onze gemeente.

De zes inhoudellijke stukken zijn:

 1. Herkenbare identiteit;
 2. Toekomstbestendige ontwikkeling;
 3. Leefbare wijken;
 4. Betaalbaar en gevarieerd wonen;
 5. Beheersbare zorg en welzijn;
 6. Draagvlak voor duurzame inrichting.

Het dwarsthema is: De inwoner centraal.

Hanneke Steen, voorheen fractievertegenwoordiger, raadslid en fractievoorzitter van CDA Hengelo, wordt onze wethouder met de volgende porteuilles:

 • Mobiliteit, verkeer en vervoer;
 • Financien;
 • Belastingen;
 • Grondzaken;
 • Beheer grijs;
 • Burger en bestuur.

Onze fractie, bestaande uit Ron Wesselink, Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan, Louis Mulder en Alice Stortelder blijven uiteraard het college kritisch volgen en zetten zich vol in voor een betere en mooiere gemeente Hengelo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.