19 juni 2022

De agrarische sector wordt gezien als het probleem maar is een deel van de oplossing

CDA Hengelo heeft kennisgenomen van de emissiedoelen van de minister van Natuur en Stikstof. Het is uiterst teleurstellend dat de agrarische sector wordt gezien als het probleem terwijl het een onmisbare schakel kan zijn in het behalen van de emissie doelstellingen.

De huidige plannen bieden geen enkel perspectief voor de boeren. Dit terwijl de agrarische sector al heeft bewezen uiterst innovatief te zijn. Niet voor niets heeft de agrarische sector al een ammoniak reductie behaald van 65% vanaf 1990!! Dit zegt erg veel over de dynamiek en het aanpassingsvermogen van onze boeren. CDA Hengelo pleit voor een integrale aanpak en dat daarbij ook wordt gekeken naar de luchtvaart en de industrie. Alleen samen zijn we in staat om een effectieve stikstof aanpak te realiseren.

Natuur en landbouw kunnen niet zonder elkaar. In Twente hebben we te maken met een uniek coulisselandschap. CDA Hengelo wil dat onze boeren perspectief wordt geboden. Het gaat niet alleen om een aantrekkelijke stoppersregeling maar ook op aantrekkelijke regelingen om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. Met een gebiedsgerichte aanpak kunnen we het uniek Twentse landschap in standhouden en creëren we en bijdrage aan onze vrijetijdseconomie.

Door een scheefgetrokken verdienmodel zijn natuur en boer de afgelopen decennia steeds verder uit elkaar komen te staan. Stel dat we de boeren vragen om een bijdrage te leveren aan de beheersopgave en hen daarvoor ruimhartig betalen dan geloven we vast, dat we in een klap zowel het natuurbeheer als het verdienmodel van de boeren flink gaan verbeteren.

Niet geheel onbelangrijk is dat we op deze wijze onze hoogwaardig kwalitatieve voedselvoorziening in standhouden en niet afhankelijk worden van het buitenland. Tevens kunnen we met onze hoogwaardige technologische agrarische kennis een bijdrage leveren aan de voedseltransitie die we wereldwijd moeten gaan maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.