13 april 2018

'Maidenspeech' Bernadette Morskieft

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Gemeenteraad op dinsdag 11 april 2018 heeft Bernadette Morskieft haar maidenspeech gehouden. De PvdA had een motie ingediend om één keer per jaar een politieke markt te organiseren in Beckum of Oele. Dit om de banden met deze gemeenschappen wat aan te halen. Als inwoonster van Beckum was dit voor Bernadette een uitgelezen kans om haar speech te houden en ze heeft deze dan ook met beide handen aangegrepen.

Hieronder volgt haar speech:

 

Op de politieke avond op donderdag 15 maart in 't Proggiehoes in Beckum kwam inderdaad naar voren dat het hier en daar wat schort aan de onderlinge communicatie tussen verschillende werkgroepen, instanties en organen. Menig partij was niet op de hoogte van de zaken die in Beckum spelen.

Als inwoner van Beckum en geboren en getogen in Oele vond ik het bijzonder eerlijk dat de partijen die er niet van op de hoogte waren dit ook eerlijk toegaven. Dit is ook in Oele en Beckum als zeer eerlijk opgevat. Wel komen dan de vragen waarom men niet op de hoogte was maar om maar om het maar even in het Twents te zeggen... Achterof kun ie altied 'n koo in 't gat kiek'n.

Het CDA steunt uiteraard deze motie. Het is een mooi streven als de Gemeenteraad op deze manier Beckum en Oele er meer bij proberen te betrekken. En dan hoop ik persoonlijk oprecht dat Oele en Beckum dat terugbetalen door op die politieke markt dan ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. Het moet namelijk wel van twee kanten komen. 

Beckum en Oele staan over het algemeen niet van een afstandje te kijken als er wat moet gebeuren. Eigen initiatieven worden ook door het CDA gestimuleerd en ondersteund. Vele vrijwilligers zetten zich in voor een actieve en levende gemeenschap. Het CDA had als verkiezingsleus 'Bouwen aan een bruisende stad'. Ik zou deze graag aan willen passen in: 'Bouwen aan een bruisend Hengelo'. Beckum en Oele maken onderdeel uit van de gemeente Hengelo en deze bestaat uit de stad, het dorp en het buurtschap. Maar ook het overige buitengebied en de wijken maken deel uit van deze gemeente. Overal probeert de Gemeenteraad aanwezig te zijn en overal moeten wij allemaal weer proberen om het vertrouwen in de lokale politiek terug te winnen van de inwoners. 

Sinds ik gekozen ben voor de Gemeenteraad is het een uitdaging om mijn dagelijkse uitlaatrondjes van de honden binnen de 30 minuten te houden. Mensen houden mij aan, feliciteren mij en spreken hun zorgen en gedachten uit over de toekomst van een dorp wat, net zoals zoveel dorpen, te maken heeft met vergrijzing. Het gevoel dat ze op moeten boksen tegen het 'grote' Hengelo speelt ook een rol. Wat niet in houdt dat deze gevoelens altijd kloppen. Het CDA hoopt dan ook dat mede door deze motie het 'Calimero-syndroom' in Beckum wat wegzakt. Als wij als Gemeenteraad jaarlijks aandacht kunnen schenken aan het geluid uit deze gemeenschappen dan zal ik dat dagelijks proberen te doen tijdens de uitlaatrondjes of als vrijwilliger van de kerk of evenementen. Ook zal ik me opofferen, iemand moet het doen.... :-), om de sfeer te proeven bij de openbare feesten in Oele en Beckum, zoals de Volksfeesten Oele (100-jarig jubileum), het toernooi van Touwtrekvereniging Oele (40-jarig jubileum), de Pinksterfeesten Beckum (99e editie) of een nieuw evenement zoals Kingsnight. 

Tot slot een nog een leuk wist-u-datje dat de band tussen Beckum en Hengelo aangeeft. Wist u dat in januari 1939 de 40.000e inwoner van Hengelo uit Beckum kwam? 

Burgemeester Van der Dussen schreef in de Nieuwe Hengelosche Courant op 21 januari 1939 het volgende:

Een gedenkwaardig moment, snel tempo van groei

Hoewel enige weken later dan verwacht was, hebben we nu toch onzen 40.000 medeburger in Hengelo kunnen welkom heeten. De buurtschap Beckum heeft hem ons opgeleverd, aldus ongewild nog eens onderstrepend de eenheid van het stadsgedeelte met de buurtschappen en wel in de persoon van Franciscus Antonius Leferink. Een flinke jongen die, naar wij hopen, tot een flinke Hengeloër zal opgroeien. 

De veertigduizendste was geboren! Een mijlpaal was bereikt in het leven van onze goede stad, welke in zoo'n betrekkelijke korten tijd is uitgegroeid van een klein dorp tot een industrie centrum van groote beteekenis. 

Hengelo en Beckum zijn voor elkaar van betekenis. Dat de band in ogen van mensen soms wat vertroebelt hoort er bij en de ervaring leert ook dat dit ook altijd weer recht wordt getrokken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.