16 juli 2022

Nieuwsbrief juli 2022

Hieronder vindt u de zomeruitgave 2022 van onze nieuwsbrief. 

1. Nieuws van het bestuur

Beste mensen,

De eerste helft van het jaar zit er alweer op en is voorbij gevlogen! Begin van het jaar leek 2022 een rustig en politiek interessant jaar te gaan worden. Corona liep op z’n eind, de gemeenteraadsverkiezingen kwamen eraan, de economie zat in de lift en iedereen was zich aan het voorbereiden op het hervatten van het “normale leven“. Hoe anders is het geworden. Poetin is Oekraïne binnengevallen, het economisch perspectief is enorm veranderd, de (energie)prijzen zijn enorm gestegen en de boerenprotesten gaan onverminderd door. Is het dan allemaal kommer en kwel? Wat mij betreft zeker niet!

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is goed verlopen. Na een intensieve en leuke campagne met het nieuwe team hebben we bijna hetzelfde percentage stemmen gehaald als vier jaar geleden. Helaas hebben we een restzetel verloren, maar zijn we een wethouder rijker! We doen we weer mee in het college. Een verdienste van de vorige fractie die na een moeilijke periode erin geslaagd is zich te profileren in de raad als constructieve oppositiepartij en het vertrouwen heeft weten terug te winnen bij de partijen in Hengelo. Complimenten!

De nieuwe fractie is inmiddels volop aan de slag en kan vanuit de kernwaarden van het CDA in deze moeilijke tijd haar meerwaarde voor Hengelo laten zien. Een concreet voorbeeld hiervan leest u verderop in deze nieuwsbrief als het gaat om de positie van de boeren in de stikstof discussie. Het CDA ontkent niet dat er een probleem met stikstof is, maar wil dit samen met de boeren oplossen.

Inmiddels is de vakantieperiode aangebroken. Voor velen van u betekent dit dat in de komende weken even afstand van de dagelijkse beslommeringen genomen kan worden door lekker op vakantie te gaan. Ik wens iedereen een fijne zomer toe!


Hartelijke groet,
Ron Wesseling, Voorzitter CDA Hengelo

2. Van onze wethouder

Beste Hengelose CDA' ers,

En zo is het ineens juli! De tijd vliegt en als ik terugkijk, was het ook een heel intensief eerste halfjaar van 2022. De campagne startte meteen na de jaarwisseling. Dat is altijd hard werken, maar vooral ook heel erg leuk. Ondanks dat de binnenstad op de schop was, hadden we een mooie plekje met de kraam tegenover de basiliek, hadden we inspirerende gesprekken met heel veel mensen en leerden we toekomstige nieuwe collega’s in de gemeenteraad kennen. De verkiezingsuitslag was niet erg verrassend, we verloren onze restzetel van vier jaar geleden. Maar het electorale verlies was echt heel beperkt en dat zegt iets over onze positie in de gemeente.
 
En toen kwamen we aan de onderhandelingstafel, samen met BurgerBelangen, VVD, PvdA en D66. Na de informatiefase hebben Ron Wesseling en ik ongeveer zes weken met deze partijen gesproken over onze visie voor Hengelo. Op onze ledenvergadering na de zomer zal ik daar iets meer over vertellen, maar de uitkomst is inmiddels bekend. Het CDA mag weer een wethouder leveren. Het voelt als een mooie kroon op het werk dat we met de fractie in de afgelopen 4 jaar hebben verricht, als betrouwbare en constructieve partij. Ik vind het ook heel erg eervol dat ik dat namens het CDA mag gaan doen, met de mooie brede portefeuille: financiën, mobiliteit en burger & bestuur.
 
We hebben de nodige uitdagingen voor ons liggen: het behouden van onze voorzieningen en verenigingen, woningbouw voor alle doelgroepen, de energietransitie, teruglopende gemeentelijke financiën en een grote opgave op het betaalbaar houden van het sociale domein in de toekomst. Met de portefeuilles die we als CDA hebben in dit college kunnen we hieraan een wezenlijke bijdrage leveren en onze christendemocratische waarden in de praktijk brengen.
 
Het inwerken is vol op stoom en ik ben in de afgelopen weken op een rijdende trein gestapt. Kennismaken met partners in de stad en in de regio, de ambtenaren en het nieuwe team van B&W. Het voelt soms als vanaf de hoogste duikplank in het diepe springen, maar daar hou ik wel van. In de laatste raadsvergadering is de jaarrekening vastgesteld, daarmee is het eerste besluit in mijn portefeuille een feit. Het reces staat nu voor de deur, dus ik ga tevreden de vakantie in. Ik ga samen met Ryan in de auto naar het zuiden van Frankrijk. Waarschijnlijk spring ik even niet in het diepe, maar zit ik met een boek vooral lekker naast het zwembad. Even bijkomen en reflecteren, om straks weer opgeladen aan de slag te gaan voor Hengelo en het CDA!
 
Een hele fijne zomer gewenst en tot bij de volgende ledenvergadering,
Hanneke Steen
 
PS: Ik ben ‘scout’ voor het CDA Overijssel en altijd op zoek naar enthousiaste mensen voor politieke functies of bestuursfuncties. Na de zomer zit ik in de vertrouwenscommissie voor de waterschapsverkiezingen en ook komen de Provinciale Staten verkiezingen eraan. Wij spreken dus graag zoveel mogelijk geïnteresseerde mensen. Dus ben jij – of ken jij – zo iemand? Laat het me vooral weten!

3. De eerste maanden van Louis Mulder bij CDA Hengelo

Beste lezer,
 
Het is alweer acht maanden geleden dat Marcel Elferink mij heeft benaderd met de vraag of ik op de kieslijst van het CDA Hengelo zou willen staan. Dat had natuurlijk alles te maken met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van Maart 2022. Tja, wat doen je dan, had ik daar nou wel echt zin in? Marcel ken ik best goed vanuit zijn periode als wethouder 2014-2018 met in zijn portefeuille sport terwijl ik toen jeugdvoorzitter was van voetbalvereniging Wilhelminaschool. In die hoedanigheid hebben we elkaar meerdere malen ontmoet. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 had Marcel mij gepolst maar toen heb ik vriendelijk bedankt. Als mogelijk gemeenteraadslid, voorzitterschap van Wilhelminaschool en wijkraad Genseler en een volledige baan in het onderwijs. Ik zag het al voor me, dat werd mij toch echt te gortig. Blijkbaar heb ik toen wel aangegeven dat hij mij altijd weer mocht vragen en dat heeft Marcel goed onthouden terwijl ik het allang weer vergeten was.

In het najaar van 2021 heb ik beide voorzitterschappen van Wilhelminaschool en het Genseler overgedragen. Door de week geen verplichtingen meer in de avonden, ik zag het al helemaal voor mij. Heerlijk leek mij dat en toen kwam het telefoontje van Marcel. Toeval bestaat kennelijk niet? Ik heb er even aan getwijfeld maar heb, na een inleidend gesprek met Marcel en instemming van het thuisfront, besloten het een kans te geven en er voor te willen gaan. Na een goed gesprek met het CDA bestuur was het een feit en sindsdien ben ik lid van CDA en heb nu de rol als fractievertegenwoordigeren, 20 april ben ik geïnstalleerd, en dat past mij als een jas.

Een zeer leerzame periode, zo heb ik de afgelopen maanden ervaren. Begrippen als amendementen, presidium, griffie, beeld- en oordeelsvormend; als je mij zes maanden geleden had gevraagd; leg eens even uit, wat is het, ik had werkelijk geen flauw idee. Nu wel. We hebben een fijn fractieteam, daar voel ik mij thuis en gewaardeerd. Veel moet ik nog leren maar krijg daarin volop de kansen. Het CDA zit in de coalitie en we hebben een wethouder geleverd. Hoe mooi is dat? 

Samen willen we er vol voor gaan en dat gaan we ook doen. Nadat de coalitie vorm heeft gekregen en het CDA een nieuwe fractievoorzitter heeft aangesteld, werd het tijd ook de portefeuilles opnieuw te verdelen over de fractieleden. Dat hebben we zaterdag 9 juli gedaan tijdens een zinvolle heisessie. Ik zal mij vooral inzetten voor zaken uit het fysiek domein zoals, duurzaamheid en energie, afval, verkeer en wonen. Daarnaast heb ik een kleine rol als secondant voor het thema onderwijs uit het sociaal domen en bestuurlijk, economie.

Ik heb er onwijs veel zin in om samen met de fractie van betekenis te kunnen zijn namens het CDA in de gemeente Hengelo. Tros op Hengelo en CDA. We gaan ervoor…
 
Hartelijke groet,
Louis Mulder, fractievertegenwoordiger

4. De eerste maanden van Alice Stortelder

Beste CDA-er,

Ik had een half jaar geleden niet gedacht bij de CDA fractie actief te zijn. Na mijn pensionering vorig jaar had ik mij voorgenomen heerlijk lange wandeltochten te maken en onderweg te genieten van het landschap en de cultuur. Dit heeft drie maanden geduurd en ik ben daarna bij toeval in contact gekomen met de CDA fractie in Hengelo.

Sindsdien voel ik me steeds meer betrokken bij wat er zoal leeft in Hengelo. Wat je vanuit de lokale politiek kan bijdragen aan verbinding in de samenleving. Maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, duurzaamheid ect. en hoe dit naar de inwoners concreet kan worden. 

Ik vind het belangrijk dat politici naar de mensen toegaan. Ik sta voor een open contact met de inwoners van de Hengelose wijken om te praten en te luisteren. Samen plannen maken en oplossingen vinden voor problemen en het versterken van de voorzieningen in de wijken waar de zorg en hulp dichtbij de inwoner is.

Ik heb jarenlang gewerkt als reclasseringswerker en nu ben ik sinds kort fractievertegenwoordiger. Ik ben in de raadsvergadering van 22 juni geïnstalleerd, dus ik zit nog in een inwerkperiode. Dat is spannend maar ik voel me betrokken en gemotiveerd om mee te werken aan een leefbare gemeenschap waar iedereen mee kan doen. 

Samen met de overige leden van de CDA-fractie gaan wij keihard werken om Hengelo mooier en beter te maken.

Hartelijke groeten,
Alice Stortelder, fractievertegenwoordiger

5. De agrarische sector wordt gezien als het probleem maar is een deel van de oplossing

CDA Hengelo heeft kennisgenomen van de emissiedoelen van de minister van Natuur en Stikstof. Het is uiterst teleurstellend dat de agrarische sector wordt gezien als het probleem terwijl het een onmisbare schakel kan zijn in het behalen van de emissie doelstellingen.

De huidige plannen bieden geen enkel perspectief voor de boeren. Dit terwijl de agrarische sector al heeft bewezen uiterst innovatief te zijn. Niet voor niets heeft de agrarische sector al een ammoniak reductie behaald van 65% vanaf 1990!! Dit zegt erg veel over de dynamiek en het aanpassingsvermogen van onze boeren. CDA Hengelo pleit voor een integrale aanpak en dat daarbij ook wordt gekeken naar de luchtvaart en de industrie. Alleen samen zijn we in staat om een effectieve stikstof aanpak te realiseren.

Natuur en landbouw kunnen niet zonder elkaar. In Twente hebben we te maken met een uniek coulisselandschap. CDA Hengelo wil dat onze boeren perspectief wordt geboden. Het gaat niet alleen om een aantrekkelijke stoppersregeling maar ook op aantrekkelijke regelingen om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. Met een gebiedsgerichte aanpak kunnen we het uniek Twentse landschap in standhouden en creëren we en bijdrage aan onze vrijetijdseconomie.

Door een scheefgetrokken verdienmodel zijn natuur en boer de afgelopen decennia steeds verder uit elkaar komen te staan. Stel dat we de boeren vragen om een bijdrage te leveren aan de beheersopgave en hen daarvoor ruimhartig betalen dan geloven we vast, dat we in een klap zowel het natuurbeheer als het verdienmodel van de boeren flink gaan verbeteren.

Niet geheel onbelangrijk is dat we op deze wijze onze hoogwaardig kwalitatieve voedselvoorziening in standhouden en niet afhankelijk worden van het buitenland. Tevens kunnen we met onze hoogwaardige technologische agrarische kennis een bijdrage leveren aan de voedseltransitie die we wereldwijd moeten gaan maken.

6. Coalitieprogramma 2022-2026

Op 16 maart 2022 heeft de kiezer gesproken. BurgerBelangen, VVD, CDA, PvdA en D66 hebben elkaar naderhand op inhoud en de wijze van samenwerking gevonden. Een dwarsthema en zes inhoudelijke vraagstukken zijn bepalend geweest na gesprekken met alle raadsfracties. 

Het collegeprogramma heeft de titel 'Hengelo in verbinding' gekregen en geeft aan wat de coalitie de komende vier jaar wil uitvoeren. Maar er wordt ook over de periode 2022-2026 gekeken. Het beleid wordt afgestemd op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Samen met de raad en de inwoners wordt hierin richting gegeven. Maar de korte termijn wordt uiteraard ook niet vergeten. 

Dit is een collegeprogramma op hoofdlijnen, opgesteld vanuit de rol van het college. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente met een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Als dagelijks bestuur geeft het college het beleid aan de raad en gaat vroegtijdig met de raad in gesprek over (beleids)ontwikkelingen binnen onze gemeente.

De zes inhoudellijke stukken zijn:
1. Herkenbare identiteit;
2. Toekomstbestendige ontwikkeling;
3. Leefbare wijken;
4. Betaalbaar en gevarieerd wonen;
5. Beheersbare zorg en welzijn;
6. Draagvlak voor duurzame inrichting.

Het dwarsthema is: De inwoner centraal.

Hanneke Steen, voorheen fractievertegenwoordiger, raadslid en fractievoorzitter van CDA Hengelo, wordt onze wethouder met de volgende porteuilles:
- Mobiliteit, verkeer en vervoer;
- Financien;
- Belastingen;
- Grondzaken;
- Beheer grijs;
- Burger en bestuur.

Onze fractie, bestaande uit Ron Wesselink, Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan, Louis Mulder en Alice Stortelder blijven uiteraard het college kritisch volgen en zetten zich vol in voor een betere en mooiere gemeente Hengelo.

7. Onze mensen

Wie zijn er nu precies actief in en rond onze CDA-fractie? Wij stellen ons nog even aan u voor.

Van links naar rechts:
Ron Wesseling, Fractievoorzitter
Alice Stortelder, Fractievertegenwoordiger
Louis Mulder, Fractievertegenwoordiger
Nuri Akfidan, Raadslid
Hanneke Steen, Wethouder
Bernadette Morskieft, Raadslid
Ralph Steijvers, fractievolger en bestuurslid

Wij staan voor u klaar dus schroom niet om ons te benaderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.