Persbericht: CDA en PvdA roepen college ter verantwoording over het marktplein

De PvdA en het CDA roepen gezamenlijk het Hengelose college ter verantwoording over de gang van zaken over de invulling van het marktplein in Hengelo. Ze zetten vraagtekens bij de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad en de Hengelose inwoners zijn geïnformeerd over de financiële consequenties. De twee fractievoorzitters vragen samen een interpellatiedebat aan met wethouder van Wakeren in de raadsvergadering van 3 september.

Financieel gat in de markt

Op 2 april van dit jaar presenteerde de heer Cornelisse zijn plannen voor de Hijschkamer aan de stad, in een volgepakte Hengelose Schouwburg. Het college schaarde zich hier vierkant achter. Een paar maanden later trok het college de stekker uit de plannen omdat het financieel niet haalbaar zou zijn. Pas vlak voor het zomerreces ontving de gemeenteraad de berekeningen van de plannen voor de Hijschkamer. 

Verwachtingen

Marie-José Luttikholt, fractievoorzitter van de PvdA: “Er zijn verwachtingen gewekt in de stad, na het gloedvolle verhaal van dhr. Cornelisse en de wethouder op 2 april. Pas maanden later kregen we te horen dat het financieel niet haalbaar is. De financiële doorrekening kregen we vlak voor het zomerreces. Wij willen weten hoe er regie gevoerd is op de opdracht aan dhr. Cornelisse en de check op financiële kaders op dit belangrijke onderwerp niet eerder is uitgevoerd.” 

Transparant

De gemeenteraad is altijd duidelijk geweest over de gewenste betrokkenheid van de raad bij de plannen voor het marktplein. Daarbij zegt het college transparant en open bestuur als belangrijke opdracht te zien. Hanneke Steen, factievoorzitter van het CDA: “Daar past het zo laat informeren van de gemeenteraad niet bij. Laat staan het eerst breed presenteren van een plan en daarvoor voorbereidingen te treffen, om het later weer terug te trekken omdat het niet te betalen is. Het had weinig gescheeld of er had al een gevel gestaan. Daar moet je toch niet aan denken?”  De PvdA en het CDA vragen het college duidelijkheid te geven over het gevoerde proces.

Het interpellatiedebat is aangevraagd voor de gemeenteraadsvergadering van 3 september. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.