CDA Hengelo vindt het verontrustend dat veel goede werknemers thuiszitten, alleen om hun leeftijd. Raadslid Bernadette Morskieft: “Het is toch te gek dat goede, loyale potentiële werknemers thuiszitten en vaak niet eens uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, terwijl deze groep vaak nog heel wat jaren te gaan heeft voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben. Op deze manier worden ze als het ware bij het grofvuil gezet en dat is ook voor het welzijn van deze groep inwoners niet goed. Zij verdienen beter.”

CDA Hengelo verwijst naar de lessen uit het landelijk actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ en vraagt of de gemeente hiervan gebruik maakt, bijvoorbeeld door aan ouderen ontwikkeladvies beschikbaar te stellen of oudere werklozen extra begeleiding aan te bieden bij de zoektocht naar een baan.

Bernadette Morskieft: “De arbeidsmarkt is zo oververhit dat vacatures niet eens meer opgevuld kunnen worden bij het gebrek aan sollicitanten. Dan is het toch niet te verklaren dat de 50-plussers geen baan kunnen vinden? 70 is het nieuwe 50, dat geldt tegenwoordig overal voor. Je bent niet meer oud als je 70 bent en die mensen zijn vaak nog heel actief. Wat is het dan voor onzin dat 50-plussers bij werkgevers wel als oud worden betiteld? Ik kan daar met mijn hoofd niet bij.”

 

Hieronder ziet u de vragen die naar het college zijn gestuurd:

Geacht college,

De huidige arbeidsmarkt staat op het punt dat er meer vacatures zijn dan mensen die deze in kunnen vullen. Toch zijn er relatief veel 50-plussers die thuis zitten en zich suf solliciteren om vervolgens niet aangenomen te worden. En het is al heel wat als ze uitgenodigd worden, want maar al te vaak horen ze niet eens meer wat van het bedrijf waar ze gesolliciteerd hebben of krijgen ze direct een afwijzing.

CDA Hengelo stoort zich mateloos aan deze gang van zaken. 50-plussers zijn loyaal aan de werkgever, hebben zeer veel ervaring en zijn niet voor een gat te vangen. Ook springen ze niet over naar een andere werkgever als deze een fractie meer loon aanbiedt, iets wat logischerwijs wel bij 50-minners wat meer voorkomt.

Wij willen meer aandacht voor deze groep 50-plussers op de arbeidsmarkt en hebben daarom de volgende vragen voor u:

 1. Hoeveel inwoners van 50 jaar en ouder wonen binnen onze gemeentegrenzen?
 2. Is het bij u bekend hoeveel van deze 50-plussers ongewenst werkloos en werkzoekend zijn en via de reguliere (sollicitatie)trajecten niet snel aan een baan komen?
 3. Wat doet de gemeente Hengelo momenteel om 50-plussers in deze situatie hulp te bieden?
 4. Hoe effectief waren deze acties/maatregelen?
 5. Indien dit niet bekend is, bent u bereid dit te evalueren?
 6. Maakt de gemeente gebruik van de lessen uit het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zoals:
  -Het beschikbaar stellen van een ontwikkeladvies voor 50-plussers waarbij hun wendbaarheid op de arbeidsmarkt wordt bevorderd;
  -Bekendheid geven aan de no-riskpolis die werkgevers kan helpen om oudere werkzoekenden in dienst te nemen, of aan de ‘Regelhulp financieel CV’;
  -Extra intensieve dienstverlening (bemiddeling naar werk, ondersteuning in zoekvaardigheden en oriëntatie op kansrijk werk) voor oudere WW-ers?
 7. Indien u niet gebruik maakt van dit actieplan, bent u bereid om dit alsnog in overweging te nemen?
 8. Ziet u daarbij ook kansen voor andere groepen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt?

In afwachting op uw antwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Bernadette Morskieft
Raadslid CDA Hengelo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.