CDA Hengelo heeft middels schriftelijke vragen opheldering gevraagd over extra middelen voor toezicht en handhaving. Hieronder vindt u de vragen.

 

Geacht college,

In de TC Tubantia van 5 mei 2021 lezen we dat de gemeente Hengelo geld laat schieten van het Rijk voor uitbreiding van capaciteit voor toezicht en handhaving. Het gaat om een bedrag van € 260.000. Een opmerkelijk bericht omdat andere gemeenten hier wel gebruik van maken.

In het beleid van onze gemeente wordt sterk ingezet op een leefbare en veilige stad. Het CDA Hengelo onderschrijft dit beleid met nadruk. Overlast in de openbare ruimte en het niet nakomen van regelgeving dient aangepakt te worden door te investeren in onder meer toezicht en handhaving. Dit is tevens rechtvaardig naar de mensen die zich wel netjes aan de regels houden. Ook het coalitieprogramma maakt hiervan melding. Zichtbare aanwezigheid van goed gefaciliteerde toezichthouders is daarbij van essentieel belang.

Het CDA Hengelo is van mening dat het aanbod van het Rijk goed benut hadden kunnen worden. Juist in deze periode waarin de handhaving van de Corona maatregelen toch al een zware druk legt op de werkzaamheden van onze toezichthouders. Bovendien hebben we als raad ook niet geschroomd om in het recente verleden extra te investeren in toezicht en handhaving. Het geld blijft nu op de plank liggen in Den Haag, terwijl Den Haag ons juist wil ondersteunen.

We hebben de volgende vragen:

  1. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de (Corona)subsidieregeling van het Rijk om toezicht en handhaving extra te ondersteunen?
  2. Om welk bedrag aan inzet eigen middelen ten behoeve van cofinanciering ging het? En welke mogelijkheden voor dekking van dit bedrag zag u en heeft u overwogen?
  3. Waarom heeft u niet overwogen aan de raad voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen voor gedeeltelijke cofinanciering toen bij de uitwerking van het aanbod van het Rijk bleek dat dit nodig was? Kunnen we alsnog een beroep doen op deze subsidieregeling en bent u bereid op korte termijn hiervoor een voorstel te doen aan de raad indien dit om financiële redenen noodzakelijk is?

 

Met vriendelijke groet,


Marcel Elferink,
Raadslid CDA Hengelo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.