Nederland en de rest van de wereld zitten nu al enkele maanden een bijzondere tijd. De wereld draait door maar op een manier die geen een van ons zo voorgesteld had. Horeca dicht, scholen gesloten, zoveel mogelijk thuiswerken en fysiek contact vermijden. Het lijkt wel een slechte film waarin we beland zijn.

Ook de raadsvergaderingen, politieke markten, technische beraden en andere vergaderingen van de fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad van Hengelo moesten in het begin geannuleerd worden. Want met z’n allen in een ruimte was uit den boze. Maar de digitale snelweg bood gelukkig uitkomst. Zo kunnen wij allemaal via Skype of Zoom met elkaar in overleg. Hiervoor moest wel een spoedwet aangenomen worden in de Eerste en Tweede Kamer. Fractievergaderingen en dergelijke konden wel direct digitaal. Raadsvergaderingen en politieke markten moesten openbaar blijven. Normaal gesproken is iedere inwoner van Hengelo uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De mogelijkheid om het te streamen op YouTube was aanwezig, maar vanwege het openbare karakter moest Den Haag hier over beslissen. De spoedwet ‘Digitale besluitvorming’ werd op dinsdag 7 april aangenomen en vanaf dat moment konden de gemeenten, die al in de startblokken stonden, verder met het opstarten van de digitale omgeving.

In week 17 gingen vele gemeenten van start met hun eerste digitale raadsvergadering. Ook voor de gemeente Hengelo viel dit in deze week. Nog wat onwennig, zo’n eerste digitale raadsvergadering. We waren allemaal wel gewend ondertussen aan het digitale vergaderen, maar een raadsvergadering eist een andere vorm van discipline. Om 19.00 uur konden/moesten we allemaal inloggen, de vergadering begon om 19.30 uur. Maar dan was er ruimte om eventuele technische mankementen op te lossen. Ook kwam er een boekwerk over hoe om te gaan met digitale raadsvergaderingen:

  • Denk aan uw kleding, uw houding, de belichting.
  • Zorg voor een rustige ongestoorde werkplek.Zorg voor een rustige achtergrond.
  • Als u niet spreekt, zet u de microfoon op ‘Mute’. De voorzitter/griffier kan dit ook doen.
  • Omstreeks 19.25 uur start de livestream en de opname.
  • Houdt uw bijdrage kort en bondig, maximaal twee minuten.
  • Enz., enz.

Voor een eerste keer ging het verrassend goed. Wel mist iedereen de interactie die normaal gesproken in de raadszaal wel aanwezig is, maar de democratie draait volop door en de gemeenteraad maakt daar dan ook volop deel van uit. Maar een mooie compilatie van Radio Hengelo TV willen wij u niet onthouden.

Ondertussen zijn we enkele weken verder. De maatregelen worden iets versoepeld voor de Nederlanders en heel voorzichtig kijkt de gemeenteraad met een schuin oog naar 17 juni. Dat wordt de eerste fysieke raadsvergadering sinds februari. Niet in de raadzaal, niet in de burgerzaal maar in de stadhuishal. Daar is ruimte genoeg om iedereen te plaatsen met 1,5 m afstand. Niet toegankelijk voor publiek, zij zullen het nog met de livestream op YouTube moeten doen. We hebben de regels voor fysiek vergaderen inmiddels van de griffie ontvangen.

Wat kan er veel digitaal in Nederland, wat is onze infrastructuur goed. En wat zijn we gezegend met goede mensen binnen de gemeente Hengelo die voor ons de digitale omgeving van de raadsvergaderingen zo goed en zo snel hebben opgestart. De leden van de fracties hoeven zich voor politieke markten alleen maar aan te melden en de inlogcode komen per mail naar ons. Met raadsvergaderingen is het net zo. Het lezen van de stukken en verdiepen in de materie blijft natuurlijk, maar eigenlijk is alles heel erg goed en fijn voor ons geregeld. Wij hebben weer ‘gewone’ vergaderweken van drie tot vier avonden per week. We kunnen er alleen momenteel niet voor naar het stadhuis. Maar wat in het vat zit……

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.