hectometerbord N739 9,8km 80km/uur provincie Overijssel
20 juli 2021

Verkeersveiligheid Haaksbergerstraat N739

In het Dorpsplan Beckum en Oele staan tal van plannen om de vitaliteit en leefbaarheid van Beckum en Oele te vergroten. Het Dorpsplan is ondertekend door de dorpsraad Beckum, werkgroep Oele en het college. Eén van de doelen is de beperking van de verkeershinder door de N739 Haaksbergerstraat. Na realisatie van de nieuwe N18 medio 2018 zou de verkeersintensiteit op deze provinciale weg gevolgd worden. Uit een eerste meting bleek dat de verkeersintensiteit was afgenomen en het doorgaande verkeer de N18 al goed bleek te vinden. Echter waren de cijfers nog te vroeg voor een definitieve meting. Deze zou in april/mei 2019 plaatsvinden. Omdat we sedertdien geen informatie meer van het college hebben ontvangen heeft het CDA Hengelo hierover schriftelijke vragen gesteld.

Het CDA vindt het van belang dat de verkeerssituatie goed in de gaten gehouden wordt (monitoring) en dat hierover overleg plaatsvindt met de dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele. Omdat de provincie in 2024 van plan is groot onderhoud uit te voeren aan de N739 is het zaak vroegtijdig te weten hoe de verkeersintensiteit zich (heeft) ontwikkeld. Als de verkeersintensiteit, ondanks de aanleg van de N18, niet voldoende is verbeterd, dient verdere uitwerking plaats te vinden voor een eventuele verandering van de weginrichting of -ligging ter voorbereiding op het grootschalig onderhoud.  Zo is dit ook opgenomen in het Dorpsplan. Als CDA Hengelo willen we dan ook weten hoe de zaken ervoor staan en of de gemeente wel vroegtijdig anticipeert en actie onderneemt op het toekomstig grootschalig onderhoud. Tevens willen we weten welk overleg hierover plaatsvindt met de provincie Overijssel, de gemeente Haaksbergen, de dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele en welke andere maatregelen er in de tussentijd nog meer getroffen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

Marcel Elferink, Raadslid CDA Hengelo

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.