Op dinsdag 8 februari was er een politieke markt over de grondexploitatie van de woningbouw op veld 3 in Beckum. 

Tijdens deze avond waren er vijf insprekers, waarvan drie Beckumers. Zij vertelden hoe belangrijk het is voor de leefbaarheid van Beckum dat er woningbouw komt. Het enige kerkdorp in onze gemeente krimpt. Dat heeft gevolgen voor de school, dat heeft gevolgen voor de verenigingen en dat heeft gevolgen voor het hele dagelijkse leven in Beckum. Er is ruim 15 jaar niet gebouwd. De Beukenhof is ier wel gekomen, maar dat was vooral voor ouderen die kleiner wilden wonen en in die woningen zitten ondertussen al jaren jonge Beckumse stellen. Maar een nieuw bouwplan, dat was een tijd geleden.

De raadsfracties hoorden de kreet van de aanwezige Beckumers en de grondexploitatie werd raadsbreed ondersteund en gaat als een hamerstuk naar de raadsvergadering van woensdag 9 maart. 

CDA-raadslid Bernadette Morskieft, zelf woonachtig in Beckum, gaf in haar bijdrage in de politieke markt aan dat ze 'vlinders in de buik had'. Zo blij was ze met de raadsbrede steun. Ze woont nu bijna 17 jaar in Beckum en toen werd de laatste hand gelegd aan het laatste bouwplan en moesten er nog twee kavels verkocht worden. En daarna bleef het stil. Maar sinds een paar jaar borrelt er van alles in Beckum en ze gaf aan dat de overleggen met de gemeente ook als zeer prettig werden ervaren. Tot slot zei ze: "We praten in de raad veel en vaak over een bruisende binnenstad maar 't moet in Beckum ook weer broes'n. En dit is een mooie stap om dat weer te bereiken".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.