187538969
20 januari 2017

CDA stelt vragen over gladheid door sneeuw

Maaike Rödel heeft namens de Oldenzaalse CDA fractie vragen gesteld over gladheid vanwege sneeuw of ijs. Via verschillende  kanalen hebben wij opmerkingen en berichten doorgekregen van bezorgde inwoners betreft onveilige situaties. 

Onderstaand de vragen die wij hebben gesteld aan het college. 

---------------------------

Geachte College,

Ons bereiken verschillende opmerkingen en berichten van bezorgde inwoners betreft onveilige situaties openbare ruimten, vanwege gladheid door sneeuw of ijs.

Door sneeuw en/of gladheid ontstaan situaties waar onze inwoners op diverse plekken hinder kunnen ondervinden bij het betreden van openbare ruimtes. Natuurlijk kan een groot aantal inwoners zelf maatregelen treffen bij hen in de buurt. Maar er is ook een grote groep inwoners van Oldenzaal die dit niet zo makkelijk kunnen doen, denk aan onze oudere inwoners of inwoners die moeilijk te been zijn. We vragen hier zo snel mogelijk aandacht voor. Hierover is ook een brief binnengekomen van een bezorgde inwoner die de situatie aan de Molkenboer onder de aandacht brengt.

Wat het CDA betreft moeten alle inwoners van Oldenzaal in staat zijn zich te verplaatsen, ook in de winter. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen door de gemeente, als het gaat om de openbare ruimte, die ervoor zorgen dat ook na sneeuwval of ijzel inwoners zo weinig mogelijk risico lopen om ten val te komen. We hebben begrepen uit diverse reacties dat er situaties zijn rondom verschillende plekken waar ouderen wonen de begaanbaarheid van de openbare ruimten slecht is geweest de afgelopen weken.

We hebben de volgende vragen:

1.     Is er extra aandacht voor plekken, zoals het Molkenboer, onder de genoemde weersomstandigheden en wat doet de gemeente Oldenzaal er aan om deze plekken zo toegankelijk mogelijk te houden voor alle inwoners?

2.     Zijn er extra voorzorgsmaatregelen getroffen op de toegangspaden en wegen waar met name oudere inwoners gebruik van maken de afgelopen tijd? Zo ja, wat zijn dit voor maatregelen geweest? Zo nee, wat zou u kunnen doen om de veiligheid te vergroten voor deze weggebruikers?

Weersomstandigheden veranderen snel en daarmee ook de situaties. We vragen u dan ook deze brief, gezien de huidige weersomstandigheden, zo spoedig mogelijk te behandelen.

Namens het CDA Oldenzaal,

Maaike Rödel
Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.