20 januari 2017

CDA-fracties Twente willen pilot afvalwaterzuivering

Beslissing afvalwaterinjecties moet op basis van feiten

De minister moet zijn beslissing over het al dan niet voortzetten van de afvalwaterinjecties baseren op feitelijke informatie. De CDA fracties in Twente willen dan ook een pilot om de informatie over de zuiveringsvariant met feiten te kunnen onderbouwen. In het eindrapport waar de minister zijn beslissing straks op moet baseren is vooral voor de zuiveringsvariant gebruikt gemaakt van schattingen en aannames. “Voor een beslissing met zulke grote gevolgen is betere onderbouwing nodig”, aldus de fracties. Het gebrek aan feitelijke informatie blijkt ook uit de reactie op het verschenen rapport van de bedrijven Salltech en Nieuwe Weme. Deze bedrijven kunnen de zuivering van het afvalwater voor de NAM verzorgen.

Onbegrijpelijk Voor de CDA fracties in Twente is het onbegrijpelijk dat de minister een beslissing gaat nemen op basis van een rapport dat gebaseerd is op schattingen en aannames. Alle fracties zullen daarom in de komende raadsvergaderingen aandacht vragen voor het onderwerp en oproepen tot het instellen van een pilot periode van drie maanden bij de waterzuiveringsinstallatie van Saltech.

Draagvlak ontbreekt Voor de CDA fracties in Twente is het van het grootste belang dat er uiteindelijk gekozen wordt voor volledige zuivering van het afvalwater en dat injectie in Twentse bodem stopt. Er is in de samenleving geen draagvlak voor deze oplossing. Daarnaast is er geen zekerheid over de gevolgen op de lange termijn van het injecteren van afvalwater. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.