18 mei 2017

Locatie voorjaarskermis deel 2

‘’Toeval bestaat niet’’, wordt weleens gezegd. Terwijl wij afgelopen maandag d.d. 15 mei 2017 een memo bediscussiëren over het parkeerbeleid en verder -  mogelijkheden herziening parkeertarieven binnenstad tijdens het politieke forum van gelijk genoemde datum, wordt buiten op locatie de Ganzenmarkt hard gewerkt om de voorjaarskermis aldaar te laten neerstrijken. Nog altijd begrijpen we dat deze locatie in het oog springt en dat het veel mogelijkheden biedt met name in dit geval voor het plaatsen van grote attracties. Maar naast de tal van mogelijkheden, biedt deze locatie ruimte voor belangrijke parkeerplaatsen in onze binnenstad.

In uw beantwoording van d.d. 17 mei 2016, naar aanleiding van de door ons gestelde vragen op d.d. 7 april 2016, geeft u aan dat de aanvrager van de vergunning een verzoek doet voor het organiseren van een evenement. De gemeente maakt daarin de afweging die met name gericht is op het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Iets dat wij zeker ook onderschrijven. Echter geeft u ook aan dat gezien de situatie toen, het achteraf beter was geweest om in overleg met bureau de kermisgids, brandweer en politie te zoeken naar een alternatieve locatie voor de voorjaarskermis. Vervolgens doet u de toezegging om dit als aandachtspunt in de toekomst mee te nemen.

Graag zouden we u de volgende vragen stellen:

1.       Bent u met ons eens dat de Ganzenmarkt een belangrijke parkeervoorziening betreft voor onze binnenstad?

2.       Heeft er overleg plaatsgevonden met de vergunningaanvrager?

3.       Is bij de aanvraag van deze vergunning, gezien de planning en activiteiten in de stad, afgewogen wat op dat moment de best mogelijke locatie is?

4.       Is dit jaar wel overwogen om (een deel van) ons mooie St. Plechelmusplein te gebruiken tijdens deze kermis? Zodat een deel van de parkeerfunctie behouden zou kunnen blijven en de druk op de parkeerbehoefte afneemt?

5.       Tot slot; mocht het dit jaar weer per abuis over het hoofd gezien zijn, is het mogelijk om het protocol aan te passen en er toekomstig voor te zorgen dat dit aandachtspunt wordt meegenomen tijdens de toetsing van vergunningaanvragen?

 

Judy van der Woning

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.