07 juni 2017

CDA stelt vragen over parkeren in de binnenstad

Maaike Rödel heeft namens het CDA Oldenzaal vragen aan het College van B&W gesteld over het parkeren in de binnenstad.
Het College is enige tijd geleden op verzoek van de raad samen met ondernemers een proces ingestapt om gezamenlijk het betaald parkeren in de binnenstad nader onder de loep te nemen.

Het CDA denkt dat nu het goede moment is om het parkeren in de binnenstad toekomstbestendig te maken. Daarom moeten we bezoekers in de gelegenheid stellen achteraf te betalen. Dat kan met een systeem waarbij in- en uitrijden/betalen mogelijk is enkel door kentekenherkenning in combinatie met contactloos betalen met bankpas of smartphone dan wel het gebruik van een parkeerapp. Een zeer klantvriendelijk systeem gebaseerd op moderne technologie en daardoor toekomstbestendig. Volgens het CDA bieden de volgende locaties die mogelijkheid: de Ganzenmarkt, het Molkenboer, de Vestingstraat en het Citadel. Handhaving is op deze plekken dan niet langer nodig. Dit levert een kostenbesparing op waarmee derving van parkeerinkomsten (gedeeltelijk) gecompenseerd kan worden.

Het CDA staat open voor een pilot waarbij we onderzoeken of een vorm van gratis parkeren nieuwe ondernemers aantrekt voor de binnenstad en bezoekersaantallen zullen toenemen. Het doel zou moeten zijn de leegstand terug te brengen en de levendigheid te vergroten.
Ondernemers, inwoners van onze stad en bezoekers van elders moeten er wel bij varen. Regelmatig wordt aangegeven dat er een sterke behoefte bestaat aan een publiekstrekker en speciaalzaken zoals bakker, slager, groentewinkel. Om dit soort ondernemers aan te trekken kan kort gratis parkeren mogelijk een oplossing zijn.

Onderstaand de volledige brief richting het college:

-------------------------

Geacht college,

Mede op verzoek van de raad bent u samen met ondernemers een proces ingestapt om gezamenlijk het betaald parkeren in de binnenstad nader onder de loep te nemen. Tijdens het politiek forum van 15 mei 2017 heeft u de raad de resultaten daarvan gemeld in de “De discussienota mogelijkheden wijziging parkeerbeleid” met daarin een achttal scenario's. Na dit forum is een brief ontvangen van de ondernemers binnenstad. Daarin benadrukken ze nogmaals hun voorkeur. Het CDA wil graag een weloverwogen en zorgvuldig besluit nemen. Er is immers al veel geïnvesteerd in de binnenstad en de keuze voor een pilot met geheel of gedeeltelijk gratis parkeren in de binnenstad heeft opnieuw financiële consequenties.

De ondernemers zijn helder. De voorkeursvariant is de eerste twee uur gratis parkeren in Oldenzaal op een aantal locaties. In het politiek forum zijn diverse vragen gesteld door zowel insprekers als raad. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar de kosten van het vernieuwen/vervangen van de inmiddels zeer gedateerde parkeerautomaten in Oldenzaal.

We wachten natuurlijk het antwoord op deze vragen af, maar willen u nog enkele andere vragen en gedachten meegeven bij de verdere uitwerking.

Het CDA denkt dat nu het goede moment is om het parkeren in de binnenstad toekomstbestendig te maken. Daarom moeten we bezoekers in de gelegenheid stellen achteraf te betalen. Dat kan met een systeem waarbij in- en uitrijden/betalen mogelijk is enkel door kentekenherkenning in combinatie met contactloos betalen met bankpas of smartphone dan wel het gebruik van een parkeerapp. Een zeer klantvriendelijk systeem gebaseerd op moderne technologie en daardoor toekomstbestendig. Volgens het CDA bieden de volgende locaties die mogelijkheid: de Ganzenmarkt, het Molkenboer, de Vestingstraat en het Citadel. Handhaving is op deze plekken dan niet langer nodig. Dit levert een kostenbesparing op waarmee derving van parkeerinkomsten (gedeeltelijk) gecompenseerd kan worden.

Het CDA staat open voor een pilot waarbij we onderzoeken of een vorm van gratis parkeren nieuwe ondernemers aantrekt voor de binnenstad en bezoekersaantallen zullen toenemen. Het doel zou moeten zijn de leegstand terug te brengen en de levendigheid te vergroten.

Ondernemers, inwoners van onze stad en bezoekers van elders moeten er wel bij varen. Regelmatig wordt aangegeven dat er een sterke behoefte bestaat aan een publiekstrekker en speciaalzaken zoals bakker, slager, groentewinkel. Om dit soort ondernemers aan te trekken kan kort gratis parkeren mogelijk een oplossing zijn.

Vanwege de kosten van aanpassing van de parkeersystemen door slagbomen en zo achteraf per minuut te kunnen betalen, denken wij dat het verstandig is te starten met een pilot waarbij het een beperkte tijd gratis parkeren op de door de ondernemers genoemde locaties mogelijk wordt gemaakt. Dit systeem is een prima manier om deze pilot praktisch mogelijk te maken. Het is ook klantvriendelijk en toekomstbestendig. Achteraf betalen kan als mogelijk neveneffect hebben dat bezoekers langer in de binnenstad zullen verblijven, je hoeft je immers niet meer te haasten omdat je parkeertijd is afgelopen.

We zijn ons er van bewust dat we met het voorstel van een pilot waarbij het eerste uur gratis parkeren mogelijk wordt gemaakt, niet geheel voldoen aan de wens van de ondernemers. Dit vanwege de kosten voor de aanpassingen die in onze ogen noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de pilot.  We slaan met deze systematiek twee vliegen in één klap. Naast het mogelijk maken van de pilot realiseren we op een aantal locaties alvast toekomstbestendig parkeren door betaling eerlijk en simpel te maken. Bovendien kan relatief gemakkelijk gevarieerd worden in de duur van gratis parkeren. Ondernemers, inwoners en bezoekers zijn naar onze overtuiging allen gebaat bij een dergelijk klantvriendelijk systeem.

Daarnaast willen we graag tijdens deze pilotperiode de Steenstraat en de Deurningerstraat autoluw maken en kort gratis parkeren mogelijk maken. Dit door middel van een blauwe zone, waar bezoekers met een parkeerschijf maximaal een half uur gratis mogen parkeren. Dat maakt deze straten mogelijk aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de eerdergenoemde speciaalzaken. D.m.v. een goede monitoring en evaluatie van de pilotperiode zal blijken of bovengenoemde maatregelen daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

We stellen daarom de volgende vragen:

1.       Wat zijn de kosten van een slagboomsysteem geschikt voor de eerder aangegeven bankpas op de locaties Ganzenmarkt, Molkenboer, Vestingstraat en Citadel?

2.       Als op deze locaties handhaving niet meer nodig is levert dat een besparing op. Kunt u ons aangeven wat deze besparing zou zijn?

3.       Bent u net als ons van mening dat een dergelijk systeem het uit voeren van de pilot "gedeeltelijk gratis parkeren" eenvoudiger maakt?

4.       Denkt u net als ons dat een neveneffect van de voorgestelde systematiek ertoe zou kunnen leiden dat bezoekers langer in de binnenstad verblijven?

5.       Bent u net als ons van mening dat een dergelijk systeem toekomstbestendig en veel klantvriendelijker is?

6.       Bent u bereid met de ondernemers Deurningerstraat en Steenstraat en inwoners van Oldenzaal af te stemmen of het autoluw maken van deze straten inclusief kort gratis parkeren zoals aangegeven aansluit bij hun behoefte? 

7.       Bent u bereid de keuze voor gedeeltelijk gratis parkeren en de invoering van een blauwe zone voor te leggen aan alle ondernemers in de binnenstad en een willekeurige selectie van inwoners en bezoekers bijvoorbeeld in de vorm van bijvoorbeeld een enquête (helaas hebben we nog geen digitaal ondersteund Oldenzaal-panel) en dit dan op zeer korte termijn uit te voeren?

8.       Bent u bereid vooraf met de raad en ondernemers af te stemmen hoe we gaan monitoren en evalueren, zodat we goed kunnen vaststellen wanneer en of de aanpassingen het gewenste effect hebben?

Omdat we het proces absoluut niet willen vertragen (het is immers al 12.00 uur geweest voor de binnenstad) horen we graag zo spoedig mogelijk uw reactie op de inhoud van deze brief.

Namens de fractie van het CDA Oldenzaal

Maaike Rödel
Fractievoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.