20 juni 2017

CDA stelt vragen over de online dienstverlening van de gemeente Oldenzaal

Namens de fractie van het CDA Oldenzaal heeft Stefan ten Vergert vragen gesteld over de online dienstverlening van de gemeente. Steeds meer zaken worden online geregeld. De CDA fractie is van mening dat onze gemeente verder moet digitaliseren. Oldenzaalse inwoners én ondernemers moeten meer de mogelijkheid krijgen om producten en diensten online te kunnen regelen en aanvragen. Digitalisering draagt niet alleen bij aan de servicegerichtheid van de gemeente maar ook aan verdere verduurzaming van werkprocessen.

Onderstaand de brief gericht aan het College:

--------------------------------------------------------------------------------

Geacht college,

Alweer ruim een jaar geleden heeft de gemeente Oldenzaal haar nieuwe website gelanceerd. De website is het primaire communicatie en dienstverleningskanaal richting onze inwoners. Wij als CDA vinden dat er een aantal goede stappen zijn gezet maar tegelijkertijd zijn wij van mening dat online dienstverlening meer is dan het op orde hebben van de gemeentelijke website.
Steeds meer zaken worden online geregeld. Wij vinden dat onze gemeente verder moet digitaliseren. Oldenzaalse inwoners én ondernemers moeten meer de mogelijkheid krijgen om producten en diensten online te kunnen regelen en aanvragen. Digitalisering draagt niet alleen bij aan de servicegerichtheid van de gemeente maar ook aan verdere verduurzaming van werkprocessen.

Op dit moment maken 232 gemeenten al gebruik van de Berichtenbox van Mijn Overheid. De Berichtenbox op MijnOverheid is een persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van overheidsinstanties. Eerder heeft u als college aangegeven dat de Berichtenbox op 1 januari 2017 beschikbaar zou zijn. Helaas is dit op het moment van schrijven nog niet het geval.

Een ander punt waar wij aandacht voor willen vragen is de mogelijkheid om meer online producten en diensten te kunnen regelen en aanvragen als inwoner van Oldenzaal. Onze fractie is van mening dat het online aanvragen van producten en diensten nog te beperkt is. Het online aanvragen van bijvoorbeeld een parkeervergunning, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een gehandicaptenparkeerkaart is nog niet mogelijk in Oldenzaal. Het online aanvragen (via DigiD) heeft als voordeel dat een groot deel van de benodigde informatie al vooraf ingevuld kan worden. De gegevens zijn immers al bij de gemeente of andere overheidsdiensten bekend. Tevens is het online aanvragen 7 dagen per week, 24 uur per dag mogelijk.

Naast het aanbieden van online diensten en producten voor inwoners zijn wij van mening dat dit ook mogelijk moet zijn voor Oldenzaalse ondernemers. Via het portaal E-Herkenning kunnen ondernemers 7 dagen per week, 24 uur per dag online zakendoen met gemeenten. De gemeente Oldenzaal is nog niet op dit portaal aangesloten.

We stellen daarom de volgende vragen:

  1. Waarom is het niet gelukt om op 1 januari 2017 aangesloten te zijn op de Berichtenbox van MijnOverheid?
  2. Vanaf wanneer denkt u dat Oldenzalers wel digitaal post van de gemeente Oldenzaal kunnen ontvangen via de Berichtenbox? 
  3. Bent u het met ons eens dat het online aanvragen van producten en diensten nog beperkt is en dat inwoners en ondernemers meer de mogelijkheid moeten krijgen om online producten en diensten aan te vragen?
  4. Bent u bereid om te onderzoeken welke producten en diensten online kunnen worden aangeboden richting inwoners van Oldenzaal? Zo ja, welke producten en diensten wilt u op korte termijn online gaan aanbieden?
  5. Bent u bereid om te onderzoeken of de gemeente Oldenzaal aangesloten kan worden op het E-Herkenning portaal? Zo ja, binnen welke termijn denkt u dat de gemeente Oldenzaal kan worden aangesloten op het E-Herkenning portaal?

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

Stefan ten Vergert

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.