21 juni 2017

CDA: Nadrukkelijke voorkeur voor nieuwbouw Nutsschool huidige locatie en renovatie Franciscusschool

De fractie van het CDA heeft een nadrukkelijke voorkeur voor nieuwbouw van de Nutsschool inclusief IKC-voorzieningen op de huidige locatie en renovatie of revitalisering van de Franciscusschool. Dit geeft Hennie Maartens aan in een brief gericht het College van B&W van Oldenzaal. 

In de brief blikt Hennie Maartens terug op het Politiek Forum van 12 juni 2017 met als onderwerp het Integraal Huisvesting Plan onderwijs Oldenzaal (IHP). Al vanaf de eerste bijeenkomst over dit plan waar de raad geïnformeerd werd door de wethouder en tijdens de daaropvolgende rondleidingen door diverse schoolgebouwen in Oldenzaal werd duidelijk dat de prioriteit van huisvesting ligt bij het primair onderwijs en niet bij het voortgezet onderwijs. Dit is duidelijk uitgesproken door meerdere fracties binnen de raad, waaronder ook de fractie het CDA.

De CDA fractie wil terug naar haar oorspronkelijk uitgesproken prioriteit. Dat is voor dit IHP de huisvesting van het primair onderwijs waarbij de staat van het bestaande gebouw leidend is. Nieuwbouw voor de Nutsschool op korte tot zeer korte termijn is absoluut noodzakelijk. De huidige locatie heeft de nadrukkelijke voorkeur van alle betrokken geledingen van deze school. De mogelijkheid tot het verder uitbouwen van de huidige samenwerking op deze locatie tot een IKC dat functioneert als het maatschappelijk hart voor dit gedeelte van het centrum heeft voor ons een enorme meerwaarde. De CDA-fractie staat dan ook volledig achter deze keuze.

De volledige brief aan het College is te lezen via deze link.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.