26 juli 2017

CDA verheugd met extra budget voor vakleerkracht bewegingsonderwijs

Al langere tijd pleit het CDA Oldenzaal voor het vergroten van het aantal uren vakleerkracht bewegingsonderwijs in Oldenzaal. Gisteren heeft het College besloten daarvoor incidenteel (voor het komend schooljaar) 25.000 euro extra beschikbaar te stellen. Daarmee kan BoesCoolFit een extra vakleerkracht aanstellen. Daar zijn we blij mee.

Nog blijer worden we van het voornemen om samen met de basisscholen te gaan zoeken naar een structurele oplossing voor een dergelijke vakleerkracht. Wat ons betreft krijgen alle leerlingen zo snel mogelijk minimaal 1 uur bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Het heeft nadrukkelijk onze voorkeur dat verder uit te breiden tot 2 of zelfs 3 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.