19 maart 2019

Binnenstadsplan Oldenzaal. Loslaten is moeilijk..

Loslaten is moeilijk..... blijkt uit vragen die worden gesteld door voorgaande inspreker. Net zoals we als raad van het ambtenarenapparaat een cultuuromslag vragen om te kunnen loslaten, moeten we als raad die omslag ook maken!
Gezien het gelopen proces en de keuze van de raad om tot dit proces te komen en daarmee tot een plan dat tot stand is gekomen vanuit alle betrokken inwoners en ondernemers kunnen we niet anders dan de uitkomsten omarmen. Complimenten voor de inzet van iedereen tijdens dit proces. Dat we vervolgens als raad gaan bekijken met elkaar wat er voor uitvoeringsplan onder komt te liggen is een volgende stap. Daarin zullen keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die worden gekoppeld aan het budget dat ter beschikking staat van die binnenstad.

Eigenlijk mogen we alleen maar trots zijn op deze opbrengsten en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad mee te denken, dan wel op uitnodiging dan wel via de berichten in de krant en op social media. De gelegenheid was er en de drempel was laag. Een mooi proces.

Bij de te maken keuzes moeten we weer de ondernemers, inwoners en bezoekers van onze binnenstad betrekken. Als iedereen betrokken wordt zal er ook meer begrip ontstaan dat er keuzes gemaakt moeten worden en gefaseerd uitgevoerd moet worden om binnen het beschikbare budget te blijven.
Om de ideeën en adviezen uit dit plan ook uit te werken met elkaar, is ruimte nodig. We hebben in dit proces bewust gekozen voor een grote rol voor de samenleving, en met succes. De energie en samenwerkingskracht die daar vandaan komt, is onmisbaar bij het vervolg. Tegelijkertijd blijft de rol en de kennis van de gemeente noodzakelijk. We zullen samen moeten experimenteren hoe we deze innovatieve vorm van samenwerking verder vorm gaan geven (citaat: advies uit de samenvatting)

Wij zijn als CDA heel erg benieuwd hoe de volgende stappen eruit gaan zien en willen hier graag in mee worden genomen. Kunt u daar iets meer over zeggen wethouder? Wat heeft u nodig van ons als raad?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.