20 december 2023

CDA fractie maakt zich zorgen om komst Psy-Fi festival

De CDA fractie staat positief tegenover ontwikkelingen op het Hulsbeek en het organiseren van festivals in de regio. Echter maakt de CDA fractie zich grote zorgen over het festival Psy-Fi en de mogelijke overlast voor Oldenzaal, gevolgen voor directe ondernemers en omwonenden. Psy-Fi is namelijk niet te vergelijken met de eendaagse festivals die altijd georganiseerd zijn op het Hulsbeek. Het Psy-Fy festival is een psychedelisch-trance festival met de verwachting 11.000 bezoekers te trekken vanuit de gehele wereld.  Het festival moet in juli 2024 gaan plaatsvinden met in totaal 5 dagen lang muziek en een camping van 9 dagen. Inmiddels is de ticket verkoop van het festival gestart.

Psy-Fi heeft de wens om 5 dagen lang muziek te draaien van vroeg in de ochtend (lees 07.00 uur) tot laat in de avond (lees 01.00 uur). De wens om voor 5 dagen lang de gehele dag 110 decibel muziek te draaien zal zorgen voor veel overlast voor alle Oldenzalers en daarmee ook een gigantische impact hebben op Oldenzalers.

Namens de CDA fractie heeft Hennie Maartens de volgende vragen gesteld aan het College van B&W:

  • Kunt u ons een update geven wat de stand van zaken is omtrent het festival? Ligt er al een vergunningaanvraag bij de gemeente Oldenzaal?
  • Bent u op de hoogte van de wens van Psy-Fi om voor 5 dagen lang, de gehele dag muziek (07.00 uur tot 01.00 uur) te draaien?
  • Bent u het met onze fractie eens dat deze omvang van muziek draaien ongekend is voor Oldenzaal gezien de lange tijdsduur?
  • Het festival Psy-Fy werd in het verleden gehouden in de buurt van Leeuwarden, namelijk op terrein de Groene Ster. Online is er veel te vinden over geluidsoverlast die het festival heeft veroorzaakt, dit terwijl de Groene Ster verder van bewoond gebied afligt ten opzichte van het Hulsbeek. Maakt u zich ook zorgen over de eventuele geluidoverlast van het festival?
  • Ook maakt onze fractie zich zorgen over de veiligheid, de toestroom & onderbrengen van de circa 10.000 bezoekers op een tijdelijke camping op het Hulsbeek. Bent u op de hoogte van de campingplannen? Hoe denkt u de veiligheid te kunnen garanderen?

Zoals eerder aangegeven is de ticketverkoop van het festival reeds gestart. Voor het festival Psy-Fy is het op dit moment alleen mogelijk om tickets te kopen voor 9 dagen camping en 5 dagen muziekfestival. Het is niet mogelijk om dagkaarten te kopen, dit om ervoor te zorgen dat “het juiste publiek” op het festival afkomt. Eerder gaf directeur Bart-Jan Harmsen in de TCTubantia aan dat het festival Psy-Fi echt iets toevoegt aan het aanbod in de regio. Onze fractie is van mening dat er weinig Oldenzalers of Twentenaren zullen zijn, zonder dat ze het festival kennen, die tickets zullen kopen voor een festival met 9 dagen camping en 5 dagen lang muziek. Daarmee is onze fractie van mening dat het festival van weinig toegevoegde waarde is voor onze regio. Oldenzaal zal met name de lasten van het festival ervaren.

  • Bent u op de hoogte dat de ticketverkoop reeds is gestart?
  • Wat is uw visie op de toegevoegde waarde van het festival Psy-Fi voor Oldenzaal en onze regio? Bent u het met ons eens dat het festival niet primair gericht is op het trekken van publiek uit Oldenzaal en onze regio?

Namens de CDA Fractie
Hennie Maartens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.