15 oktober 2019

CDA maakt zich zorgen n.a.v. derde incident in korte tijd op het spoor.

Met verbazing lazen wij in de TCTubantia van 9 oktkober over een derde incident met een goederentrein in Oldenzaal. De fractie van het CDA maakt zich grote zorgen en vraagt zich af hoe het kan zijn dat deze enorme toename in incidenten momenteel geconstateerd wordt. Ligt dit in de controlefrequentie of is er een andere reden? Moet het zolang doorgaan tot het een keer fout gaat? We worden, volgens fractie CDA – allemaal – niet serieus genomen door de verantwoordelijke partij.

Raadslid Judy van der Wonig heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College: 

  1. Wie is er verantwoordelijk voor het juist invullen van het registratiesysteem? Wat zijn de gevolgen als anders geconstateerd wordt?
  2. Hoe wordt er op voorhand (zeker nu na 3 incidenten) toegezien en gecontroleerd op het naar waarheid invullen van de juiste papieren?
  3. Hoe vaak vindt er controle plaats?
  4. Wat is er naar aanleiding van deze incidenten concreet afgesproken om tot een verbeter proces te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.