25 februari 2022

CDA Oldenzaal over de Noordtak

Maandag 21-02-2022 is staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (CDA) op werkbezoek in Hengelo. Het Haagse plan om te onderzoeken of er extra goederenvervoer via de Noordtak, dient te komen heeft veel stof doen opwaaien in de Achterhoek en Twente. In het Haze Meijer-complex hebben we een gesprek met CDA-afvaardigingen van Oldenzaal, Enschede, Haaksbergen en Hengelo, onder leiding van dhr. Roy Witte, gedeputeerde van het CDA Overijssel. Vanuit CDA Oldenzaal waren José Seijger en Gert de Wolf aanwezig.

Er zijn allerlei redenen door de aanwezigen aangevoerd om aan te geven dat een toekomstige aanleg van zo’n transito-lijn onnodig en zelfs schadelijk zal zijn voor inwoners met name door Oldenzaal maar ook op andere plaatsen waar de lijn langs zal komen. De wijze waarop er door Den Haag tot nu toe vorm is gegeven aan het betrekken van lokale politici bij de start stemt tot onvrede.

Het gesprek is goed geweest en standpunten zijn helder met de staatssecretaris uitgewisseld. De delegatie CDA Oldenzaal gaf aan zich zeer ongemakkelijk te voelen om zelfs maar over te gaan tot nadenken over mogelijke aanleg van deze lijn door Oldenzaal. Belangrijkste punt hier is volgens José Seijger dat de veiligheid van de inwoners in het geding is vanwege vervoer van gevaarlijke stoffen en het type grondsoort in Oldenzaal dat de trillingen in de verre omgeving zal belasten. Het aantal goederentreinen zal verdubbelen en daar kunnen we tot nu toe niets aan doen maar heeft wel invloed op het personenvervoer. De toename is nu al boven de 20% boven het risicoplafond. Daarnaast worden de  inwoners van Oldenzaal belast met de injecties van het afvalwater van de NAM.

In het licht van allerlei ontwikkelingen die een aanslag doen op de omgeving en de gezondheid van burgers in het land en in Oldenzaal wordt door dhr.de Wolf opgemerkt dat hij er zich over verbaast dat de Rijksoverheid nog steeds geen visie heeft ontwikkeld over ‘bevolkingsontwikkeling’ en de consequenties daarvan voor mens en milieu. Vele burgers hebben het vertrouwen in de overheid verloren door ze niet serieus te nemen. De Regering en de Kamer zullen hard moeten werken om het  vertrouwen terug te winnen van de bevolking.

De staatssecretaris vraagt aan de aanwezigen om samen te werken en van haar kant mogen we medewerking verwachten. Een reële optie is, zo meldde de staatssecretaris nog, dat de Noordtak er niet komt.

Namens de CDA-delegatie Oldenzaal Gert de Wolf en José Seijger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.