20 oktober 2017

CDA Oldenzaal wil snel actie voor gratis wifi openbare ruimtes

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. CDA Oldenzaal wil dat de gemeente Oldenzaal daar ook aan meedoet. Namens de fractie van het CDA heeft Hennie Maartens vragen gesteld aan het College van B&W. 

Altijd online in de publieke ruimte
Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Gemeente, maak werk van de subsidie!
De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Oldenzaal van belang er snel bij te zijn. De CDA-fractie heeft het college hiertoe opgeroepen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.