14 december 2020

CDA stelt vragen overlast milieu pleintjes & openingstijden afvalbrengpunt

Zoals u weet heeft het CDA in de raadsvergadering van 25 mei jl. mondelinge vragen gesteld over de overlast bij milieupleintjes en de openingstijden van het afvalbrengpunt. Inmiddels zijn we een half jaar verder, maar kunnen we constateren dat er op beide onderwerpen nog niet zoveel veranderd is.

Allereerst de afvaldumpingen bij milieupleintjes. Bij veel milieupleintjes is nog steeds sprake van afvaldumpingen. Afgelopen mei hebben wij u gevraagd om inwoners hier beter over te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van borden bij de milieupleintjes die aangeven dat het verboden is om afval naast de containers te plaatsen. Daarin hebt u geantwoord dat u dit zou onderzoeken. Inmiddels zijn wij een half jaar verder en hebben we recent als fractie een brief ontvangen van een bezorgde Oldenzaler, die een gedumpte matras aantrof bij een milieupleintje in Berghuizen. Hij legt het verzoek neer om camera’s te plaatsen bij milieupleintjes met veel overlast. In mei werd aangegeven dat de inzet van camera toezicht uitgezocht zou worden. Kunt u ons aangeven is wat de stand van zaken is op beide vlakken? Wel bestaat het risico dat het probleem zich dan verplaatst. Kunt u iets zeggen over de mogelijkheden van het inzetten van mobiele camera’s?

Dan het volgende punt, de openingstijden van het afvalbrengpunt.  In november 2018 heeft onze fractie voor het eerst vragen gesteld over de openingstijden van het afvalbrengpunt in Oldenzaal omdat wij signalen kregen dat de openingstijden niet aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, met name niet op de zaterdag. U heeft toen het volgende geantwoord:

Ja. Zoals aangegeven nemen we de openingstijden van het afvalbrengpunt mee in het eerstkomende klanttevredenheidsonderzoek in het kader van het nieuwe dienstverleningsconcept. Wij verwachten daarvan medio 2019 een regionaal afgestemd voorstel.

In de raadsvergadering van mei hebben wij u opnieuw vragen gesteld hierover. Toen gaf u aan dat de openingstijden mee genomen zouden worden in het nieuwe dienstverlenersconcept die eraan zat te komen binnen een half jaar.
Nadat onze fractievoorzitter tijdens de raadsbijeenkomst op 21 november heeft aangegeven dat 25 november het half jaar af zou lopen, het termijn waarop de wethouder terug zou komen met resultaten uit een klanttevredenheidsonderzoek waarin de openingstijden zouden worden meegenomen, werd er de daaropvolgende week opeens een vragenlijst uitgedaan. De toezegging dat er binnen een half jaar duidelijkheid zou zijn over de openingstijden is de wethouder niet nagekomen.

Dat de vragenlijst in alle haast is uitgezet is wel duidelijk, want over de kwaliteit van de vragenlijst is nogal wat op te merken. Bijvoorbeeld vraag 6:

Hoe ervaart u de openingstijden van het afvalbrengpunt. Daarbij kan je de volgende antwoorden geven: Uitstekend, zeer goed, goed, redelijk, matig. Waarom is dit niet gewoon: Goed – redelijk – matig – slecht?

Ook word er geen navraag gedaan naar de openingstijden op de zaterdagochtend, waarom is dit niet het geval? Hoe kijkt u tegen de kwaliteit van de vragenlijst aan en denkt u dat deze een betrouwbaar resultaat geeft? Graag ontvangen wij als fractie de complete data van het uitgezette onderzoek. Ik hoor graag of u deze t.z.t. kan aanleveren. Daarnaast zijn wij benieuwd wat de vervolgstappen na het onderzoek.

Tot zover.

Stefan ten Vergert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.