14 juni 2022

Geen leefbaar platteland zonder een gezonde boerenstand!

De boer is troef! Helaas houden de gepresenteerde plannen van 10 juni 2022 door minister Van der Wal geen rekening met dit oeroude gezegde. Het uitvoeren van de plannen van NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) in onze gemeenten zal betekenen dat de agrariërs ongeveer tweederde van hun stikstofuitstoot moeten terugdringen. Met het gevolg dat het aantal agrariërs in de gemeenten van Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) dat verplicht moet stoppen mogelijk neerkomt op meer dan de helft! De gestelde opgaven zijn enorm en daar maken veel boeren, hun gezinnen en de leefgemeenschap zich grote zorgen over. De leefbaarheid van plattelandskernen komt in het gedrang.

Wij, CDA Noordoost Twente, vinden dat de natuur hand in hand moet gaan met de agrarische sector. Deze plannen komen daar helaas niet bij in de buurt. Met deze plannen heeft de natuur de agrarische sector in de houtgreep. Natuurbeleid is stikstofbeleid geworden! Noordoost Twente heeft acht Natura2000-gebieden. Prachtige stukjes natuur met ieder hun eigen maatregelen om de huidige doelen te behalen. In dit plan wordt het uitgangspunt van deze doelen de Kritische Depositie Waarde (KDW) van stikstof. Deze waardes zijn gebaseerd op aannames en modellen en niet op praktijkmetingen onder Nederlandse omstandigheden. Bedacht achter het bureau, maar onhaalbaar in de praktijk.

In Noordoost Twente werken we juist keihard aan oplossingen met biogasvergisting zodat we én stikstof verminderen én gas produceren. Over duurzaamheid gesproken. Al deze initiatieven worden onzeker wanneer het mes in de veestapel gaat. Dit beleid biedt geen houvast voor alle innovaties die al vanuit de omgeving worden opgezet. Bij deze plannen ligt de focus op uitkopen van agrariërs. Wie draagt er dan zorg voor ons buitengebied? De sociale en economische kaalslag die deze stikstofmaatregelen in ons buitengebied gaat veroorzaken is niet te overzien. Het bestaansrecht van meerdere bedrijven is afhankelijk van ons buitengebied, denk aan loonwerkers, bouwsector, transport, diervoeders en ga zo maar door. Naast het werken komt ook het wonen in onze kernen onder druk te staan, zoals de scholen, het verenigingsleven en het noaberschap.

Vrijdag 10 juni 2022, het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van Noordoost Twente. Natura2000 is echter Europees beleid. Het kan toch niet waar zijn dat wij hier worden opgeofferd, terwijl er aan de andere kant van de landsgrens geen kritische depositie waarde lijkt te bestaan!

CDA Noordoost Twente staat niet achter dit voorgestelde beleid. Het plan biedt geen toekomst voor de betrokkenen en de agrarische sector wordt om zeep geholpen. Agrariërs zijn onderdeel van de oplossing en niet het probleem. Zij kennen het gebied door en door: van bodemkwaliteit, natuur en landschap tot afwatering. Maak gebruik van deze kennis. Kortom, terug naar de tekentafel, wetgeving corrigeren, fouten uit het verleden herstellen en zorgen voor een beleid dat gebaseerd is op feiten en de praktijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.