17 december 2019

Motie CDA Dorpsplein Zuid-Berghuizen

In de raadsvergadering van maandag 15 december 2019 dient het CDA een motie in. In die motie roept het CDA het college van B&W op om samen met de stichting Kansrijk Berghuizen te bepalen hoe een dorpsplein, zoals door de inwoners van de wijk Berghuizen bedoeld, werkelijkheid kan worden.

Grootste wens van de wijk
De stichting Kansrijk Berghuizen heeft samen met een groot aantal wijkbewoners een wijkontwikkelingsvisie gemaakt. Deze is donderdag 26 september aan de gemeente Oldenzaal aangeboden in de persoon van burgemeester Patrick Welman, aan de Oldenzaalse politieke partijen en aan maatschappelijke organisaties zoals WBO Wonen en welzijnsorganisatie Impuls. De grootste wens van de inwoners van Zuid-Berghuizen is een autoluw plein met een dorps karakter tussen kerkgebouw en winkelcentrum is.

Hoe verder
De gemeente Oldenzaal wil graag dat wijkbewoners zelf bepalen wat in hun wijk belangrijk is en wil daar dan graag in meehelpen.

Nu de wijk het dorpsplein als grootste wens heeft geformuleerd vraagt het CDA Oldenzaal door een motie aan het college om er samen met de wijk zo snel mogelijk echt werk van te maken en plannen te maken voor de realisatie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.