06 mei 2020

Oproep aan het college over versoepeling regels terrassen

In afwachting van de persconferentie (vanuit de Rijksoverheid) van vanavond hopen we als CDA dat het bericht komt dat verschillende ondernemers hun activiteiten weer aangepast op kunnen pakken. Daar zouden we erg blij mee zijn!

Zo zijn er al berichten geweest dat de horeca de terrassen waarschijnlijk weer zal mogen openen per 1 juni. Wanneer dit inderdaad het geval is zouden we graag aan willen geven dat wat ons betreft de gehele Groote Markt mag worden gebruikt voor terrassen en afgeweken mag worden van de normaal toegestane terrasgrootte. Dit zodat de 1,5 meter in acht kan worden genomen en daarnaast toch ook voldoende kan worden omgezet door de ondernemers. Natuurlijk in achtneming van de nodige veiligheidseisen in geval van nood!

Onze fractie is van mening dat we de komende tijd soepeler moeten omgaan met bepaalde regels en afspraken om de ondernemers tegemoet te komen. We hebben er alle vertrouwen in dat het college daar ook zo over denkt en worden als fractie graag per mail of nieuwsbrief de komende tijd op de hoogte gehouden van lopende zaken.

Update:
In onze brief van 6 mei hebben we gevraagd om versoepeling van de regels voor de horeca op de markt betreffende de terrassen. We kregen terecht de opmerking om dit ook te vragen voor de horeca-ondernemers elders in de stad. Uiteraard denken we ook aan deze ondernemers en hadden we ze ook moeten benoemen. Dus bij deze de aanvulling op onze brief om hier ook rekening mee te houden nu duidelijk is dat de terrassen vanaf 1 juni (met in acht houden van de maatregelen), weer open mogen.

De fractie van het CDA Oldenzaal
Maaike Rödel, Hennie Maartens, Judy van der Woning, Stefan ten Vergert, Luc Gelevert, Arnoud Wagelaar & Jaap Vaneker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.