Real estate investment. House and coins on table.
14 maart 2020

Schriftelijke vragen CDA aangaande WOZ-waarde bepaling woningen

De fractie van het CDA wordt veelvuldig aangesproken door inwoners van Oldenzaal die in bezit zijn van een koopwoning. Recent hebben Oldenzaalse huizenbezitters de WOZ-waarde van 2020 ontvangen. De hoogte van de WOZ- waarde, leidt voor Oldenzalers tot vragen.

Om een aantal voorbeelden te noemen: bij veel inwoners is de WOZ waarde fors gestegen, een eigenaar met diverse woningen ziet grote verschillen aan WOZ-waarde tussen gelijkwaardige woningen, nieuwbouwwoningen die identiek zijn, maar waarvan de een compleet extra etage heeft wordt dezelfde waarde toebedeeld, buren waarvan het ene huis kleiner is, met minder grond, krijgen een veel hogere WOZ waarde toegekend, een jaren 30 woning die ondanks de goede ligging en staat minder waard is t.o.v. vorig jaar en zo kunnen we doorgaan.

We weten, net als de inwoners dat de woningwaarden de afgelopen tijd zijn gestegen, maar zelfs als we de stijging van +/- 7% in acht nemen, kunnen we niet uitleggen hoe men in Oldenzaal de WOZ-waarde bepaald, waarom verschillen tot stand komen en waarom voorbeelden als hierboven veelvuldig voorkomen.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  • De gemeente Oldenzaal heeft de uitvoering van de belasting taken en de wet WOZ ondergebracht bij het Gemeentelijk Belasting Kantoor Twente (GBT). De uitvoering wordt jaarlijks gecontroleerd door de Waarderingskamer. Hoe wordt de huidige meetmethode toegepast voor de waardering van woningen/ onroerend goed zaken en volstaat deze volgens u?
  • Krijgt u ook signalen zoals wij deze ontvangen en hierboven in een aantal voorbeelden benoemd?
  • Wordt er vergeleken met soortgelijke woningen en worden verschillen in omvang en staat van de woning meegenomen?
  • We verwachten dat er dit jaar veel bezwaar wordt ingediend. Dit kost niet alleen veel ambtelijke capaciteit, maar zal ook in een aantal gevallen gegrond worden verklaard. Ook zijn er inwoners die dit laten uitvoeren door bedrijven die bezwaar maken namens de bewoners. Het kost de gemeente geld om de proceskosten aan deze bedrijven te vergoeden.
    Het CDA is van menig dat betere communicatie richting inwoners gewenst is over de te verwachte WOZ-waarde stijging, de wijze van waardebepaling en financiële consequenties daarvan voor de inwoners. Informatieverstrekking en transparantie vooraf zou mogelijk kunnen zorgen voor een stuk kennis en begrip en kunnen voorkomen dat er ongegrond bezwaar wordt gemaakt.
  • Graag horen we van u of er dit jaar meer bezwaar wordt ingediend dan andere jaren? (Uiteraard wanneer de periode waarin bezwaar kan worden ingediend afgerond is.)
  • In 2018 hebben we vragen gesteld (8 september 2018, kenmerk 21639-2018) over duurzaamheidsmaatregelen en het effect daarvan op de WOZ-waarde. U heeft deze vragen op 9 oktober 2018 beantwoord. We vragen ons af, of en hoe getroffen duurzaamheidsmaatregelen van woning eigenaren op dit moment van invloed zijn geweest op de waardebepaling van de woning.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.