26 februari 2022

Schriftelijke vragen CDA over de werkwijze GBT ten aanzien van WOZ-waarde

Vandaag worden we verrast door een artikel in de TC Tubantia (Dit merk jij van jouw nieuwe WOZ-waarde) aangaande het GBT en de WOZ-waarde van woningen. Voor ons aanleiding om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W van Oldenzaal. Onderstaand onze brief gericht aan het college. 

-------------------------------------------------------------------------

Geacht college,

Op 14 maart 2020 heeft het CDA vragen gesteld aan het college van B&W aangaande de vaststelling van de WOZ-waarde. Vandaag worden we verrast door een artikel in de TC Tubantia (Dit merk jij van jouw nieuwe WOZ-waarde1) aangaande het GBT en de WOZ-waarde van woningen.
De overheid is er voor onze inwoners en niet andersom. De oproep vanuit het GBT om bezwaar te maken is niet wat wij van het GBT verwachten. We verwachten dat ze hun werk goed doen en niet afwachten of er misschien bezwaar wordt gemaakt.

Daarom opnieuw de volgende vragen:

De gemeente Oldenzaal heeft de uitvoering van de belastingtaken en de wet WOZ ondergebracht bij het Gemeentelijk Belasting Kantoor Twente (GBT). De uitvoering wordt jaarlijks gecontroleerd door de Waarderingskamer.

Uw beantwoording op de vraag of de meetmethode volstond destijds (2020) was kort samengevat als volgt:
‘Naar mening van GBTwente, en bevestigd door het goedkeurende oordeel van de Waarderingskamer, volstaat de huidige meetmethode’.

Toch is de meetmethode om de WOZ-waarde te bepalen aangepast door GBT, in de TC Tubantia van zaterdag 26 februari staat:
‘Zo zijn de oppervlaktes van woningen recent geactualiseerd en wordt het bedrag waarop de WOZ is gebaseerd sinds dit jaar berekend op basis van het aantal vierkante meters, in plaats van het aantal kubieke meters inhoud’.

We verwachten dat er dit jaar opnieuw veel bezwaar wordt ingediend. Het GBT adviseert dit wanneer men telefonisch contact opneemt over de WOZ-waarde. We horen dit niet alleen in onze omgeving, maar hebben dit ook zelf ervaren. Ook in de Tubantia wordt dit genoemd. De omgekeerde wereld inderdaad!

Bezwaren kosten niet alleen veel ambtelijke capaciteit, maar zal ook in een aantal gevallen gegrond worden verklaard. Ook zijn er inwoners die dit laten uitvoeren door bedrijven die bezwaar maken namens de bewoners. Het kost de gemeente geld om de proceskosten aan deze bedrijven te vergoeden.

We hebben in 2020 aangegeven dat we van mening zijn, dat een betere communicatie richting inwoners gewenst is over de te verwachte WOZ-waarde stijging, de wijze van waardebepaling en de financiële consequenties daarvan. Maar nu blijkt opnieuw dat zelfs na een wijziging van de manier van waardebepaling dit vooraf niet actief gecommuniceerd wordt naar inwoners? Kunt u ons aangeven waarom dit niet gebeurd?

Graag horen we van u of er dit jaar meer bezwaar wordt ingediend dan andere jaren? Hoeveel bezwaren zijn er gemaakt in 2019, 2020, 2021 en 2022 (uiteraard geldt voor 2022 wanneer de periode waarin bezwaar kan worden ingediend afgerond is en het aantal beschikbaar is)?
Bent u net als ons van mening dat inwoners van Oldenzaal moeten kunnen vertrouwen op de overheid en in dit geval op een juiste waardebepaling van hun woning?

Graag horen we van u wat u als college gaat ondernemen richting het GBT om ervoor te zorgen dat er goed gecommuniceerd wordt, de inwoners erop kunnen vertrouwen dat de waardebepaling van hun woning klopt en secuur wordt gemeten? Wat gaat u samen met het GBT ondernemen om het vertrouwen te herstellen? Gaat u dit samen met andere gemeenten doen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA
Maaike Rödel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.