Maaike Rödel

Fractievoorzitter

Naam: Maaike Rödel
Functie: Fractievoorzitter CDA Oldenzaal

Gezinssituatie: Getrouwd met Andy en samen drie kinderen
Werk: Docent detailhandel/ sociale vaardigheden aan het praktijkonderwijs in Almelo

Waarom CDA Oldenzaal?
Kort gezegd: de uitgangspunten spraken mij het meest aan. Ik hecht veel waarde aan de wijze waarop we met elkaar omgaan op deze wereld. Daarom zijn ook de mensen met wie ik het samen mag werken voor Oldenzaal van groot belang voor mijn keuze!

De CDA fractie ( inclusief forumleden) bestaat uit een groep mensen in de leeftijd vanaf 21 tot in de zestig. Ze zijn woonachtig in diverse woonwijken van Oldenzaal en er is ervaring aanwezig op allerlei vlak. Ze vertegenwoordigen verschillende leeftijdgroepen en belangen en doen dit op een eigen wijze, ook wel eens gezien als eigenwijs. Vaak krijgen we de boodschap: " zo werkt het nu éénmaal in de politiek, wen er maar aan". Wij zijn van mening dat in deze sterk veranderende maatschappij een nieuwe kijk op politiek nodig is. En dit gaat niet zonder vallen en opstaan. Maar als je altijd hetzelfde zou blijven doen, krijg je ook altijd hetzelfde. Dus we werken op een eigen wijze met hart voor Oldenzaal en haar inwoners. Bij dit team voel ik me thuis en dat is een grote reden om aangesloten te zijn bij het CDA.

De contacten met provincie zijn goed evenals met diverse landelijke politici. Dat maakt de lijnen kort. Sinds het begin van deze periode hebben we de groep Noord-Oost Twente opgericht. Samen met CDA Dinkelland, Tubbergen en Losser komen we frequent bij elkaar en ondersteunen elkaar waar nodig. Dit doen we samen met wethouders en fractieleden. Daarachter staat een fijn en jong bestuur. We zoeken de samenwerking op waar kan. 

Mijn kijk op politiek
Ik heb brede interesse in de diverse onderwerpen binnen de politiek. Jeugd, onderwijs, sport, werk en inkomen, communicatie, binnenstad, recreatie en veiligheid heeft daarin mijn geringe voorkeur. Verder vind ik het van allergrootse belang dat alle inwoners van Oldenzaal mee kunnen doen in de maatschappij, ieder op zijn/ haar eigen manier! De gemeente is er voor Oldenzalers en zo moet er ook gehandeld en gecommuniceerd worden. Van grote waarde voor mij is een open en transparante houding. Bij zaken die spelen en veranderingen die doorgevoerd worden moeten inwoners, ondernemers, verenigingen en clubs vooraf en sterk betrokken worden. Wanneer beslissingen niet de juiste blijken te zijn, moet ook de politiek niet schromen kritisch naar zichzelf te kijken en eerdere besluiten of standpunten heroverwegen wanneer de situatie daarom vraagt of wanneer een mogelijke beslissing te weinig draagvlak heeft in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.