Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, bijvoorbeeld omdat het complexe zaken zijn (jeugdzorg) of omdat gemeentegrenzen overschrijden (agenda van Twente). Dat betekent dat samenwerking met andere organisaties niet alleen onvermijdelijk en noodzakelijk is, maar een nadrukkelijke meerwaarde heeft. De dienstverlening aan de inwoners staat hierbij centraal.

Het CDA-Oldenzaal is voorstander van samenwerkingsverbanden, zoals met de 14 Twentse gemeenten in de agenda voor Twente, indien de democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd is. Tevens moet Oldenzaal blijven samenwerken in Netwerkstad en Noordoost Twente. In de verschillende samenwerkingsverbanden vervult Oldenzaal een scharnierfunctie en is daarin de smeerolie.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:  

  • Een spil zijn in regionale samenwerking!
    Gezamenlijk kan er meer bereikt worden.

  • Samenwerking actief opzoeken!
    Uitwisseling van mensen en kennis om expertise binnen te halen of aan anderen te leveren, is onderdeel van deze samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.