Economie & werk

Het zorgdragen voor voldoende werkgelegenheid is van groot belang. Oldenzaal dankt haar aantrekkelijke vestigingsklimaat voor een groot deel aan de goede bereikbaarheid via de A1. Transport, distributie en foodprocessing zijn sectoren waarin Oldenzaal sterk is. Om dit te kunnen behouden en uit te breiden pleit het CDA-Oldenzaal voor verbreding van de A1 en de aanleg van een fietssnelweg F35.

Om ten volle te kunnen profiteren van de aantrekkende economie wil het CDA-Oldenzaal bekijken hoe de bestaande bedrijventerreinen up-to-date kunnen worden gehouden, dat Jufferbeek-Zuid verder wordt uitgegeven en dat Jufferbeek-Noord tot ontwikkeling komt. Op Jufferbeek-Noord moet behalve voor bedrijven ook ruimte zijn voor andersoortige voorzieningen, die afgestemd zijn op de behoefte van Oldenzaal. Het beoogde bedrijventerreinen De Elsmors hoeft op korte termijn niet verder te worden ontwikkeld, maar Hanzepoort-West wel indien blijkt dat de bestaande bedrijven behoefte hebben aan uitbreiding. De ontwikkelingen op het luchthaventerrein bieden ook kansen in het kader van werkgelegenheid voor Oldenzaal, waarbij wel doorlopende aandacht moet zijn voor een leefbare en veilige woonomgeving met name in en rond de wijk Zuid-Berghuizen. Voor wat betreft het doorgaande goederenvervoer blijven we erop toezien dat dit vervoer de leefbaarheid en veiligheid in de stad niet verder aantast. Oldenzaal werkt daarnaast volop mee om de nieuwe agenda voor Twente verder vorm te laten krijgen.
Oldenzaal moet een ondernemersvriendelijke gemeente zijn, waarbij de dienstverlening aan het bedrijfsleven optimaal is. Het CDA-Oldenzaal zet in op continuering van de bedrijfscontactpersoon bij de gemeente.
Werkgevers in Oldenzaal dienen gestimuleerd te worden om zorg te dragen voor het in dienst nemen van jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente kan dat ook in regionaal verband bevorderen. Er dient constant overleg gevoerd te worden met het onderwijs om een mogelijke mis-match tussen onderwijs en bedrijfsleven tegen te gaan. Kinderen moeten vroeg kennis maken met de praktijk om een weloverwogen keuze te maken.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:  

 • Verbreding A1 en fietssnelweg F35!
  Oldenzaal moet goed bereikbaar zijn en blijven! Daarom een blijvende aandacht voor de bereikbaarheid van Oldenzaal per weg, openbaar vervoer en fiets.

 • Uitbreiding van de bedrijventerreinen mogelijk maken!
  Jufferbeek-Noord en Hanzepoort-West ontwikkelen.

 • Toegankelijke en bereikbare arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen!
  Samenwerking met het bedrijfsleven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om een mogelijke mismatch te voorkomen.

 • Optimalisering van dienstverlening aan het bedrijfsleven!
  Continuering van de bedrijfscontactpersoon en de accountmanager binnenstad.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.