Dichtbij de Oldenzalers

De afgelopen vier jaar is de gemeentelijke organisatie steeds verder getransformeerd naar een serviceorganisatie. De gemeente is klaar voor een volgende stap. Dat vraagt een andere manier van denken en doen van zowel de politiek als de ambtelijke organisatie. De overheid zit niet per definitie aan het stuur en zeker niet alleen. We luisteren met een open oog en oor naar de Oldenzaalse samenleving. Zo ontdekken we wat in de samenleving leeft en belangrijk is. Het instellen van een jeugdraad is daarvan een goed voorbeeld.

De vraag hoe we iets mogelijk kunnen maken, is belangrijker dan de vraag hoe we iets kunnen voorkomen. Openheid, transparantie en duidelijke en eenduidige communicatie blijven dan sleutelbegrippen.

Om inwoners van onze stad werkelijk de kans te geven invloed uit te oefenen, veranderen we de werkwijze van het politiek forum. Bij voorkeur gaan inwoners en politiek echt met elkaar in gesprek.

Uiteindelijk blijft de politiek de plek waar de keuzes gemaakt moeten worden tussen de verschillende belangen van de inwoners van Oldenzaal, het algemeen belang en de betekenis van landelijke regelgeving. Bij dat laatste kunnen we als onderdeel van een landelijke partij gebruik maken van onze contacten met de provincie, het Rijk en Europa. Het CDA-Oldenzaal is een lokale partij met een landelijk en Europees netwerk.

Een gemeente werkt samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties, andere gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. We leven niet op een eiland. Samenwerking lokaal en regionaal heeft voor het CDA-Oldenzaal een nadrukkelijke meerwaarde.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:  

•       Inwoners aan het stuur!
Iedere inwoner van Oldenzaal moet op een laagdrempelige manier mee kunnen denken over onderwerpen die ze van belang vinden.   

•       In verbinding met inwoners!
Tijdens politieke avonden en het overleg met de jeugdraad gaan we met onze inwoners in gesprek. Bij voorkeur op locatie.

•       Communicatie moet beter!
Communicatie is gericht op samenwerken en luisteren. Communicatie is eerlijk, open, transparant en duidelijk. Processen zijn kort en duidelijk voor onze inwoners en niet bureaucratisch.

•       Oldenzaal werkt samen in de regio!
Samenwerking wordt gestimuleerd en actief opgezocht. Uitwisseling van mensen en kennis om expertise binnen te halen of aan anderen te leveren hoort daarbij. Oldenzaal wil voortrekker en smeerolie zijn in de Twentse samenwerking.

•       CDA stelt lokaal belang voorop!
In het belang van Oldenzaal onderhouden we goede contacten met de CDA vertegenwoordigers in andere Twentse gemeenten, de provincie, de Rijksoverheid en Europa.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.