Aandacht voor ouderen

De groep ouderen in Oldenzaal is de afgelopen jaren als gevolg van de vergrijzing steeds groter geworden. Ook in de komende jaren zet deze groei naar verwachting verder door. CDA-Oldenzaal is trots op deze groep inwoners! Mede dankzij hen hebben wij een fraaie stad met een goed economisch klimaat en mede dankzij hún inzet, toen en nu, hebben we nog steeds een sterk en actief verenigingsleven. Dit willen we graag zo houden!

Het CDA-Oldenzaal richt zich met het woonbeleid op de beschikbaarheid van betaalbare, kwalitatief goede en aangepaste woningen en nabije (zorg)voorzieningen voor ouderen voor in de wijken, maar zeker ook op nieuwe woonconcepten zoals de Knarrenhof.

Voor ouderen in Oldenzaal moet het mogelijk zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen woning. De blijversregeling, waar CDA-Oldenzaal zich in de afgelopen raadsperiode hard voor heeft gemaakt, moet daarom gehandhaafd blijven en waar nodig verder doorontwikkeld worden.

Maar aandacht voor ouderen gaat echter veel verder dan alleen wonen en zorg. CDA-Oldenzaal wil graag dat oudere mensen actief en vitaal blijven en betrokken blijven in de maatschappij. Impuls is op dit moment met haar aanbod van activiteiten en cursussen een mooi voorbeeld van deze beweging.

CDA-Oldenzaal ziet in haar stad graag ontmoetingsplaatsen ingericht in de wijken voor jong en oud, gecombineerd met voorzieningen voor sport en beweging, zorg of als centrum voor activiteiten. Het CDA-Oldenzaal wil graag dat de gemeente daarnaast activiteiten aanjaagt die er opgericht zijn om ouderen (samen) te laten genieten. Ons streven is eenzaamheid onder ouderen hierdoor tot een minimum te beperken.

Randvoorwaarde van succes voor een vitale lokale samenleving voor ouderen is mobiliteit. CDA-Oldenzaal staat voor een veilige infrastructuur en comfort-routes in gebieden waar veel ouderen wonen. Een voorbeeld hiervan is het gebied rondom de Walgaarden en De Zonnestraal. Denk daarbij aan een veilige en goede bereikbaarheid middels rolstoelvriendelijke trottoirs, veilige oversteekplaatsen, inzet van extra strooibeurten in de winter naar supermarkten, zorgfaciliteiten en wijkcentra.

Bij alle initiatieven rondom ouderen is de samenwerking met en tussen ouderenbonden, WBO-wonen, zorginstellingen en verenigingen van essentieel belang voor succes.
CDA-Oldenzaal heeft daarbij ook zeker oog voor een groter wordende groep ouderen die kwetsbaar zijn en vaak nog zelfstandig wonen, maar wel behoefte hebben aan specifieke hulp of informatie.
CDA­-Oldenzaal wil deze groep ondersteunen met de juiste voorlichting, zoveel mogelijk zorg-op-maat en specifieke zelfzorgregelingen zodat zij goed voorbereid en op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de gemeente biedt, al dan niet om zo lang mogelijk te genieten van hun oude dag in hun vertrouwde omgeving!

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:

  • Hoge kwaliteit van woongenot voor ouderen in Oldenzaal!
    Nabijheid van voorzieningen en zorg, waarbij wij nieuwe initiatieven op woongebied promoten.

  • Jong en oud ontmoeten elkaar in de wijk!
    Realiseren en stimuleren van ontmoetingscentra in de wijken waar jong en oud bij elkaar komen om actief bezig te zijn.

  • Veilige en goede bereikbaarheid van faciliteiten voor ouderen!
    Inzet op mobiliteit met het inrichten van “comfort-routes”!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.