Meedoen in Oldenzaal

Oldenzalers bepalen gezamenlijk hoe hun buurt of wijk als leefgemeenschap functioneert en wat daar voor nodig is. De gemeente denkt mee in kansen en oplossingen, faciliteert en ondersteunt. Procedures zorgen hierin niet voor belemmeringen!

Samen leven betekent voor ons zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar en elkaar aandacht en waardering geven en erbij horen. Vanzelfsprekend biedt je elkaar hulp en ondersteuning waar nodig. Voor meedoen in de samenleving zijn werk en vrijwilligerswerk belangrijke bouwstenen.

Twente noemen we dat ook wel noaberschap.

Goed noaberschap is een missie voor zowel inwoners (familie, buurt) als maatschappelijke organisaties (b.v. Impuls, zorginstellingen, WBO en verenigingsleven), het bedrijfsleven en natuurlijk de gemeente!

Bedrijven spelen een grote rol bij de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook het onderwijs heeft een belangrijke signalerende functie. Kinderen die opgroeien in armoede worden vroegtijdig gesignaleerd en in de gelegenheid gesteld mee te doen in onze samenleving o.a. het verenigingsleven. 

Het aanbod voor ouderen is afgestemd op de vraag en daagt uit daadwerkelijk mee te blijven doen in onze samenleving. Adequaat vervoer speelt daarbij een belangrijke rol.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:

 • Het belang van noaberschap uitdragen!
  Noaberschap is normaal in Oldenzaal, iedereen draagt hieraan zijn steentje bij.

 • De gemeente denkt in kansen en oplossingen, niet in belemmeringen!
  Procedures zijn kort, duidelijk, transparant en eenvoudig.

 • Tijdige signalering van kinderen in armoede!
  Alle kinderen kunnen in hun vrije tijd deelnemen aan gevarieerde en bij hun passende activiteiten binnen de samenleving. Het onderwijs signaleert actief.

 • Meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden geven aan wijkbewoners! 
  Wijkbudgetten ophogen om dit te kunnen realiseren. Verantwoordelijkheid voor besteding naar wijkbewoners.

 • Een laagdrempelige regiotaxi!
  Ouderen zijn vaak vinder mobiel. Dat maakt meedoen in onze samenleving niet altijd vanzelfsprekend. Bij een goed mobiliteitsplan hoort een goed functionerende regiotaxi met een klantgerichte benadering. De taxi is op tijd en zorgt voor het juiste vervoermiddel passend bij de klant!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.