Een veilig Oldenzaal

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een positieve sociale controle, het feit dat inwoners van Oldenzaal in buurten en wijken op elkaar en elkaars eigendommen letten, is van groot belang voor het “je veilig voelen” in je eigen leefomgeving. Aandacht voor elkaar!

Verminderen van criminaliteit in Oldenzaal is waar wij ons op richten, onder andere door het inzetten van meer wijkagenten. Criminaliteit heeft impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in Oldenzaal.
Ook thema’s als verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving zijn voor ons van groot belang! De laatste jaren heeft het CDA-Oldenzaal onveilige verkeerssituaties, zoals de mini-rotonde op de Burgemeester Wallerstraat, onder de aandacht gebracht en met resultaat! Wij gaan hier onverminderd mee door en pleiten voor een structurele vergroting van het budget op deze gebieden.

De inzet van buurtpreventie in de vorm van buurtapps vergroten het veiligheidsgevoel. De gemeente Oldenzaal attendeert bewoners op de mogelijkheid hiervan en helpt bewoners met het opzetten van buurtapps. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast of verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig.
Oldenzaal mag trots zijn op een sterke betrokkenheid van vrijwilligers. Het CDA-Oldenzaal wil dat de gemeente hierin faciliteert door o.a. te pleiten voor het gratis maken van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor alle Oldenzaalse vrijwilligers.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:  

•       Budget verkeersmaatregelen structureel omhoog!
Voldoende budget om onveilige verkeerssituaties direct aan te pakken. Onveilige situaties in de buurt van scholen, speeltuintjes en woonlocaties voor oudere inwoners hebben prioriteit.

•       Veilige schoolzones rondom iedere school!
Verkeerssituaties rondom scholen zodanig inrichten dat kinderen veilig naar en van school kunnen gaan.

•       Strenger handhaven van toegestane snelheid, specifiek bij schoolzones en in de wijk!
In veel wijken in Oldenzaal wordt vaak te hard gereden. Door strenger te handhaven worden de overtreders aangepakt.

•       Buurtapps in elke straat!
Inwoners, politie en gemeente blijven met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurt.
De gemeente stimuleert bewoners met de inzet van buurtapps om het veiligheidsgevoel te vergroten.

•       Wijkagent zichtbaar in de buurt!
Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. De wijkagent draagt bij door een actieve rol aan te nemen.

•       Gratis VOG!
Gratis verstrekken van een VOG door de gemeente Oldenzaal aan Oldenzaalse vrijwilligers.

•       Klantvriendelijk handhaven!
Handhaven doen we op een verantwoorde en klantvriendelijke manier om samen leven in goede banen te leiden. Handhavers worden daartoe opgeleid en begeleid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.