Breng Overijssel naar de Tweede Kamer

Twee keer per jaar komen we met de hele CDA familie bij elkaar voor een dag op de hei. Het doel: de rollen tussen de collegeleden, fractieleden en bestuur op elkaar afstemmen. Dat is niet alleen reuze gezellig, maar ook nog eens ontzettend nuttig. Een verslag van Frans Wichink Kruit.

Bijeenkomsten als deze zijn van levensbelang voor onze vereniging. Want ja, CDA Raalte is een vereniging. En een vereniging heeft een bestuur. Maar deze vereniging heeft ook een fractie en wethouders. Je zult begrijpen dat het voor een dergelijke samenstelling nuttig is om een aantal keer per jaar bij elkaar te komen om gedachten uit te wisselen en alle neuzen dezelfde kant op te houden.
Als voorzitter van het verenigingsbestuur vind ik deze bijeenkomsten extra waardevol. Als bestuur zijn we immers de waakhond van de vereniging. Wij moeten ervoor zorgen dat het CDA gedachtegoed wordt uitgedragen en dat de lange termijn van de vereniging gewaarborgd blijft. Op dit soort dagen geen beslissingen in de marge, maar de grote lijnen. En ook niet onbelangrijk: het zorgt voor teamgevoel.
Vergelijk het met de hei-dagen, zoals je die ook bij bedrijven ziet. Even ‘uit’ je bedrijf, om daar ‘aan’ je bedrijf te werken. Zo werkt het ook met de politiek. Het is enorm waardevol om eens in de zoveel tijd te reflecteren. Zijn we nog goed bezig? Waar gaan we mee verder? Waar gaan we extra op in zetten? Zo kwam op tafel dat we onszelf wel wat meer mogen laten gelden tijdens raadsvergaderingen. Maar hoe doe je dat? Dat soort zaken bespreken we op deze dagen.
We spraken ook over ‘Kansen voor Kinderen door Kinderen,’ het motto waarmee fractielid Elly kinderen wil laten meepraten over de besteding van de meer dan honderdduizend euro die Raalte vanaf dit jaar jaarlijks ontvangt om armoede onder kinderen te bestrijden. Op dagen als deze zitten niet alleen fractieleden aan tafel, maar ook CDA-wethouders. Kortom: een uitgelezen mogelijkheid om eens even te polsen of zij voor dit onderwerp in de bres willen springen. Goed nieuws: ja, dat willen Gosse en Jacques. Zij staan achter Elly en gaan zich ervoor inzetten om het geld goed te besteden.
Tijdens de bijeenkomst was er (uiteraard) ook aandacht voor aanstaande Tweede Kamer verkiezingen. Bij afwezigheid van Mirko ontpopte Fie zich als een ware campagneleidster. Er staat veel op de planning de komende tijd, vertelde ze. Zo gaan we op zaterdag 4 en 11 maart campagne voeren in Heino en Raalte. Ons doel: stemmen werven voor de Overijsselse CDA-kandidaten Hilde Palland, Maurits von Martels en Eugène van Mierlo en Pieter Omtzigt. Laten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk CDA-kandidaten uit Overijssel in de Tweede Kamer komen, zodat zij lokale thema’s op de landelijke agenda kunnen krijgen. En ja, voorkeursstemmen helpen daarbij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.