Samen aan zet!

CDA Raalte blijft zich onverminderd inzetten voor een gemeente Raalte waar het prettig wonen, werken en leven is. Een gemeenschap die naar elkaar omkijkt en waar we ruimte hebben én bieden aan elkaar. Op z’n Sallands samengevat draait het hier om noaberschap! Daarbij past volgens ons een samenleving waarin gemeente en burgers samen optrekken en ook samen de verantwoordelijkheid dragen.

We gaan dus op de bres om de status van prettig leef-, woon- en werkklimaat te behouden. Dat willen we onder andere doen door:

  1. Nieuwe woon- en zorgconcepten te creëren
  2. Een stevig fundament voor sport, beweging, vitaliteit en cultuur neer te zetten
  3. De weerbaarheid van jongeren te vergroten m.b.v. de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs
  4. Nieuwbouw in alle kernen met het accent op jongeren en ouderen
  5. Een nieuwe bestemming voor kerkgebouwen te vinden
  6. Verstening van het buitengebied tegen te gaan
  7. Het lokale actieplan werk uit te voeren incl. een passend leeraanbod voor werknemers
  8. Telkens aan te haken bij de ontwikkelingskansen van en met Regio Zwolle
  9. Belangrijke thema’s en besluiten begrijpelijk aan de inwoners uit te leggen
  10. Inwoners te stimuleren meer te doen aan energiebesparing en duurzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.