07 juli 2023

Beschouwing CDA Raalte Jaarrekening 2022 Raalte

De Jaarrekening 2022 ligt voor ons. En in één oogopslag is te zien dat er meer geld binnen is gekomen dan eruit is gegaan. Mooi, een beetje extra reserve is deze tijd is niet verkeerd. Ik denk dat een gemiddeld huishouden blij zou zijn als het eigen huishoudboekje er zo uit zou zien?
Of is dat toch wat te positief? We zien nl. dat veel gelden zijn doorgeschoven door de uitvloeiselen van de coronaperiode of door een gebrek aan capaciteit. Het CDA maakt zich daar wel wat zorgen over, hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteit die wij in Raalte gewend zijn. Geld dat eigenlijk uitgegeven had moeten worden maar dat onvoorzien nog op de plank ligt. Kan de wethouder aangeven of kwaliteit hieronder leidt? Is dit ook het beeld voor 2023, we zijn nu een half jaar onderweg, is hier al wat over te zeggen?
De inzet van de contactpersoon buitengebied is in 2022 voortgezet. Zijn de inwoners van het buitengebied, waaronder de agrariërs tevreden over deze inzet en werpt het vruchten af zonder dat ook de contactpersonen gelijk de oplossing hebben?
Opvallend vond het CDA Raalte dat er minder geld is uitgegeven aan vrijwilligersbeleid. In een tijd waarin iedere vrijwilliger telt en van harte welkom is, is het lastig te verklaren dat dit geld niet uitgegeven is aan maatschappelijke stages en vrijwilligers ondersteuning. Kan de wethouder dit uitleggen? 
De raad en het college hanteren een open bestuursstijl, zijn transparant in de besluitvorming en staan open voor initiatieven vanuit de bevolking. We hebben daarbij de ambitie elk participatieproces gestructureerd en kwalitatief hoogwaardig te organiseren. Dit moet leiden tot meer vertrouwen van onze inwoners in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Het CDA Raalte vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de individualisering van de maatschappij. We zien nu al forse meerkosten t.a.v. rechtsbescherming en we schatten in dat dit de komende jaren niet minder zal worden. Wat is er nodig om dit te keren? Hebben de andere fracties hier een mening over of een idee bij?
Raalte staat er financieel gezien goed voor. De accountant heeft enkele aanbevelingen gedaan en heeft het goedgekeurd. Dank aan de ambtenaren voor hun inzet.
Kijken we naar onze eigen privéportemonnee, onze inkomsten en uitgaven, dan zien we dat daar veel veranderd. Alles is echt heel veel duurder geworden. Dat zal voor de gemeentelijke financiën dan ook niet heel anders zijn. De komende jaren worden financieel gezien, meer spannende jaren, fijn dat we dan nu al wat extra “vet op de botten hebben”.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.